04/08/2020

A şutose d’ESU u d’HNB hadiri bu yawmo du duxrono du qtolğenso da Yezidoye

Taşdarto mşawtafto me HNB u me ESU di mditho d’Giessen d’Almanya mıştawtaflın li hfitutho dsimolın a şutose Ezidoye bu yawmo şatonoyo du qtolğenso dsim aclaye ma marhıbone d’Dacış b’Şigur du Iraq.

 Bi hfituthathe cal eşme di taşdarto, i hadımto d’HNB Turkan Mbaydono sımla mamlo u krıhla u qtolğenso dsim cala Ezidoye u mahkela bebzabno, cala sayfe dhawi calu cameydan u Suryoyo-Othuroyo.

İ hfituthathe dımtaybo xıd taklitho bu qentrun di mditho d’Giessen d’Almanya, sim mamle mşahılfe dıkrıhlın u qtolğenso da Ezidoye wa 74 qtolcame dhawi aclaye. Li taklithathe mıştawtafla taşdarto mu Huyodo da Neşe d’Bethnahrin u mu Huyodo Suroyo d’Urifi a fırce d’Giessen, leşan dmahwın i awyuthathe cam Ezidoye u bebzabno dkurhi a qtolğense wa rdufye dkıdawmi cala fınyotho du garbyo du Iraq.

Bi taklithathe cal ışme di taşdarato mşawtafto, i hadımto d’HNB Turkan Mbaydono mqadamla mamlo u krıhla u qolğenso dhawi meqım 6 eşne cala Ezidoye d’Şigur, u mahkela cal sayfe u cala qtolğense dhawın calu cameydan bı zabne mşahılfe.

Mbaydono bu mamleyda mahkela da marhıbone d’Dacış lo belhude cala Ezidoye sımlın qtolcamo ele cala came şerşoye hrene xıdu cameydan u Kaldoyo-Suryoyo-Othuroyo dıkhoyewo bi daşto d’Ninwe wa came hrene. Ba mamle dhawın ma mtaybone di taklitho u ma mathlone di cito Evangeloyto dhadiriwo, mahkelın cali sbutho du cameydan wu qtolğenso dsımle Dacış bi daşto d’Ninwe.