21/09/2021

A zawce da neşe du garbiyo u du madınho d’Suriya mathkarlın u yawmo tibeloyo du şlomo

A zawce da neşe du garbiyo u du madınho d’Suriya, mathkarlın a 41 eşne du yawmo tibeloyo du şlomo.

Bu buyono mşawtıfo dfrıslın a zawce da neşe, tlıblın me Emwotho Mhaydotho dmitahwela i athto aftho dmıştawtıfo la sebwotho di mşaynutho, du şlomo udu şroyo da krize dbritho.

 Adyawma dkıtyo 21 bu yarho d’İlul, u yawmo tibeloyo du şlomo’yo dımbayanwole u Mawtbo Gawonoyo d’Emwotho Mhaydotho ban 1981, bnişo dmitaqwın a prensibe wa timoyotho du şlomo beyn da came u emwotho dbritho. Ubi cohnutho du yawmano, a zawce da neşe du garbiyo udu madınho d’Suriya; beynothaye u Huyodo da Neşe Suryoye d’Suriya frıslın buyono mşawtıfo lu tbocofroso.

Bu buyonathe, a zawce da neşe mhanelın britho dilonoyith a neşe bu yawmano u mırlın; A neşe qayıthlın u sahmo rabo da dyoşe uda gunhe lo noşoye dsimi ba fenyotho du garbiyo udu madınho d’Suriya xıdu cnufyo, u htofo, i golutho wu zuwoğo dlatyo bu sebyono. Wi athto kubco zıttır me kull farsufo dmişarır u şlomo, cal dıkmaydo u yuqro rabo di wolitho du sutoro da nacime bu zabno da qrobe.

U buyono tlıble’ste mw Emwotho Mhaydotho dmitahwela i athto aftho kamılto ma şutose mşahılfe du kenşo, bnişo dmıştawtıfo u dobo a hzayothayda ba sebwotho du şlomo, di mşaynutho uda krize du qrobo.