21/09/2021

İ fnitho d’Zaxo mbayno ruşmoyith xıd mdabronutho şritho

İ fnitho d’Zaxo dkıtyo bi garbay macırbho di hiğmonutho d’Nuhadra, mbayno ucdo ruşmoyith xıd mdabronutho şritho. Bu şıkılano, hawyo Zaxo i fnitho dan arbac dıkmibayno xıd mdabronutho şritho.

Bu zawho dsim b’Zaxo, u rişwazire du qlimo d’Kurdistan Masrour Barzabni’ste, sımle u futoho di mdabronuthathe u m’akadle, bu şıkılano kibe dmitahwe funoyo towo la talabe ula sniqwotho da comure di fnitho.

Athmıl yawme d’Tre, hawyo Zaxo i fnitho dan 4 dıkmitarkawla mdabronutho şritho d’ruha bu qlimo d’Kurdistan bu garbyo du Iraq. Bu zawho dsim bi fnitho, u rişwazire Masrour Barzani sımle mamlo la hadire u mırle; Bu makthabzabno ubu ağono dhiwo bu athraydan, Zaxo hawyo nuqazto di mşaynutho udu şuşoto du momunaydan.

Barzani mırle’ste; Ucdo leşan Zaxo zıttır d’yurwo u d’qawyo, gıdhozina aydarbo gıdbınyo dactith towo la bnaymothoye du qlimo kulle. Layimina harke, leşan dmafitina a şudoyaydan la haye bnişo di mdabronuthathe dqudro dobo funoyo la sniqwotho da comure kulle.

Zaxo mbaynowa fnitho ban 1864 u kmişaklo me Darkar, Batifa u Rizgari u kiba 187 qıryawotho frişe; beynothaye mınyono celoyo du camaydan. B’Zaxo kito’ste u thumo d’İbrahim Xalil dkıtyo calu thumo d’Turkiya u ğalabe ulsoyo bu haqlo du momuno. Bıgawe di mdabronuthathe d’Zaxo, kito’ste Batifa wu rişono di mdabronutho hawi Guhdar Şexo-dkıtyo mu gabo di KDP.

Camgabe d’Zaxo, i fnitho d’Soran b’Arbil, Raparin b’Surleymaniye wi fnitho d’Garmian kıtte ucdo mdabronwotho şarye. U şuhlofano sim b’nişo, dmitarkıw sistem dlatyo qentrunoyo bu qlimo uba dukotho dkito ucdo mdabronutho şritho, gıdmitahwe passport d’ruhaye la comure, gıdmitarkıw polis du trafik.