26/04/2021

Abrohom Khalaf mqadamle rmoyto calu Sayfo li şultonutho du Swed

U qoyumo Suryoyo bu parlemento du Swed Abrohım Halaf  mqadamle tarte rmoyotho li şıltonutho du Swed hdo mane bhaq du Sayfo wi hreto bhaq da citawotho u bınyone maktbazabnoye du cameydan dkıtne b’Turkiya.

Halaf bi rmoyto dcalu sayfo ktolıb ba şbile du yulfono dhowe mawdconutho calu Sayfo u dmitaqre ba madraşyotho.

Abrohım Halaf u İngela Nylund Wats are dkıtne qoyume du gabo da Sosyaldemoqratoye bi rmoyto dı kthulın bhaq du sayfo kıbci dhowe qonuno  dbu şbile da kthowe du yulfono du Swed dcobır yulfono calu sayfo du camo othuroyo Suryoyo kaldoyo wa came hrene mşihoye.

Bi rmoyto kmahkın du sayfo hawi bi şato da 1915 wu parlemento du Swed mawdewole ebe bi şato da 2010 mawxa ste klozm howe qonuno dmitaqre ba madraşyotho calu sayfano di şato da 1915, metul da nacime wa nıbğe du sayfo knıtri mawdyonutho u cedolo du maktbzabno. Hdo ma sıbwothani dhowe dmitaqre u yulfono du sayfo ba madraşyotho du Swed u dcobır bu şbilo du yulfono du Swed.

Mathlo li sbuthathe dte kımmi I wazırto di baroyutho du Swed dmeqım Margot Wallström bu knuşyo dhawiwola cam nıbğe du sayfo a mathlone da camani huwola wacde dmisim fulhone bi sbuthathe.

Bi rmoyto hreto dımqadmole u qoyumo Abrohım Halaf ktolıb mu Swed dcalu darbo du huyodo d’Urifi dminfıq moro la citawotho la dayre u bınyone maktbzabnoye du camo Suryoyo othuroyo Kaldoyo dkıtne b’Turkiya.

Bi rmoytetyde kmahke cala bınyonano dmatın lı shofo u bhın dukotho lı kobın fsoso du hethhotho da bıyonani mawxa u swed dmoyıd fusqono laşan dmidafıc cala bınyone maktbzabnoyani calu darbo d’Urifi u Unesco u cami sdirutho da marcyotho u da mawtbo dkıtne bu qlimo.