16/12/2020

İ cito Kaldoyto d’Bobıl mıdla ha kohno mi wolitheyde cal sbutho dı tecjizo ğensoyo

İ marcitho d’Arbil di cito Kaldoyto d’Bobıl, maklela ha ma kohnayda mi wolithayde, cal dıkmıthım bi dacwa dsımle tecjizo ğensoyo bhaq dıhdo claymtho du camaydan bu zabno dkıtwa heş nacımto.

 Cali sbuthathe, u rişono di marcitho hasyo Mor Başşar Matti Warda mawdacle dıftihi buqore bhaq di dacwathe, u tlıble ma nabne di marcitho dlımbahsi mede cali sbuthathe hul dlınıfqo i şrolutho li holo.

 Claymtho mu camaydan dışma Jwan Oğanna bu video dıfrısla ba dafe kenşoye du nawlo, mdacela dhawyowa nişo l’tecjizo ğensoyo me ha ma kohne di marcitho d’Arbil di cito Kaldoyto d’Bobıl, bu zabno dkıtwa heş nacımto u dkımtaybowa ruha lu şqolo du fağro qamoyo.

Cali sbuthathe, u rişono di marcitho d’Arbil hasyo Mor Başşar Matti Warda sımle qroyto la nabne di marcitho dımsaybıri u dlıkıthwi ba dafe du nawlo kıthawyotho dlatne layıq, u mırle “kito sicotho dilonoye dıkmişakli me dayone, osyo di nafşo u sniğro ksaymi ucdo buqore bi dacwathe camu kohno u cami claymtho, u bebzabno i dosya di dacwathe mşadro lu şutoso du kunoşo di haymonutho dkıtyo bu Vatikan u dıkhoyır bhawxa sebwotho”.

Hasyo Warda bi maqırhonutho dhule li dafo d’Caynkawa, mawdacleste di claymtho Jwan Oğanna mqadamla şkuwwe li hasyutho, u maglele cal menyono dı tedbire dmidi bhaq du kohno, baynothaye u tekliyayde mi wolithayde xıd mşablono di cito wu grişi mene awoliyothayde bu haqlo di mdabronutho di cito, bnişo dhowe xalyo kulonoyith li sbuthathe. Hasyo Warda mawdacle da tedbirani dmahti calu kohno, balhude tedbire qonunoye di citone awkith latyo i mıcnathe du mede dıkmahkiyole i claymtho şroroyo.

Callathe, hasyo Warda tlıble mu camo dlımahwe hfuxyo hul dlınıfqo i netije da buqore du Vatikan, u makadleste di marcitho Kaldoyto d’Arbil lıgıdşıbqo hawxa dacwat u qedome cjiqe xdu mede dmırwole i qadişutho du papa Mor Fransis “layto şbuqyo l’hawxa camle”.