18/05/2020

Alkazimi hule amro dmisım cuqobe mqabıl d’Dacış

U gayso du Iraq mabdele cuqobe folhoye hathe bu ışmo anarye di Gozarto, bnişo dmıkrıx cala marıhbone dı Dacış dkıtne ba hiğmınwotho d’Al Anbar, d’Ninwe ud’Salah Aldin.

Me gabo hreno, u rişwazire du Iraq Mustafa Alkazimi mawdacle dıkloızm i wazirutho di gawoyutho dmıstacımlo amkonayda kulle, bnişo dmitagle cali ctidutho da htifoye uda mvayce.

Ahaylawotho du gayso Iraqoyo mabdelın athmıl cuqobe folhoye hathe bu ışmo anarye di Gozarto, bnişo dmınfıq mqabıl du mede dfayış ma grube marıhbone dı Dacış bu mathıbro d’Aljazira bu garbiyo di hiğmonutho d’Al Anbar, bu taymno di hiğmonutho d’Ninwe ubu macırbo di hiğmonutho d’Salah Aldin hul dmımte la thume enwothoye dcamu athro d’Suriya.

Lfuth u tebo dıfrısla i sictho di mşaynutho du Iraq, a’cuqobani mabdın m’18 gbine bu snodo du haylo oyaroyo du gayso du Iraq, bnişo dmitaqwiyo i mşaynutho da fenyotho u dmicaqbi a’grube marıhbone udmıshıf u haylaththe.

A’cuqobe folhoye da n’arye di Gozarto, athın luhwoyo bıthır mıdsımle u tukoso marıhbono dı Dacış ba yawme dşaficina, hjome mzayne cal nuqazyotho Iraqoye di mşaynutho, udıqtılwo ebaye menyono d’farsufe.

Camgabıdathe, u rişwazire du Iraq Mustafa Alkazimi bi socurutho dsımle li wazirutho di gawoyutho, makadle di wazirutho ba fulhonayda klozım dkılyo cali mşablonutho da bnaymothoye, u nfoqo du moro lu neshonaththe, u teqwiyo du qonuno udi kinutho, ud’bınyo şutoso dıkmadcır lu athro i moruthayde udnıfqo mqabıl du fasad dlo furşono. Alkazimi bu mamlo dsımle la rabayhaylawotho di wazirutho di gawoyutho mırle “i gawoyutho wazirutho rabthoyo, u mede dlıkmitaqbıl yo dmıhtofi a’barmothoye udmivayci. Lızaycutu mayna haylo aw gabo folitiqoyo, m’hayu bido qşitho kul şıkıl d’maysaryotho du htofo uda gunhe mtakse”.