12/06/2020

Amerika wi şultonutho du Iraq hawilın ytawto

Amerika wi şultonutho du Iraq, hawilın ytawto bı darğo da mathlone datre athrawotho bıthır mu rıkowo di şultonutho d’Alkademi.

 Bi ytawtathe dfayito b’muzoğo towo, mid fusqono dmisım u knuşyo trayono. U knuşyanoste gıdmisım b’Amerika, bzabno dkıtyo towo la tarte şultonwotho.

 Lfuth i awyutho stratejikoyto dkito bayn li şıltonutho du Iraq u l’Amerika mu zabno di şato da 2008 hawi knuşyo dıdırşlın a şuşote haroye dkowın bu athro, u mıdlın fusqono dımdawmi a knuşyani bayn latre athrawothho.

Bu knuşyano dhawi baynothe dı taşdarto mi şıltonutho du Iraq dkıtwa bi rişonutho du musteşar di wazirutho di baroyutho du Iraq Abdulkerim Haşem u lu musteşar di wazirutho di baroyutho d’Amerika Davi Hil drışlın sıbwotho mşahılfe mu gayso Amerikoyo dkıtyo bu Iraq u hul la tarmiyotho du momuno u di tagorutho.

Bi sbutho du gayso d’Amerika dkıtyo bu Iraq atre gabe mıtafqene du gayso d’Amerika mıgrış mu Iraq elo u zabno du groşano latyo idico, bi sbutho di tagorutho dımdawmi a fulhone di sbuthathe u dmitaqwın.

Bu buyono mşawtıfo dıfrıslın mawdaclın du knuşyo fayıt b’hawa u muzoğo di hawrutho u makadlın da fulhone mardutho folitiqoye u momunoye dımdawmi, u bebzabo u knuşyo datre dhowe b’Amerika naqqa hreto. Nuqto hreto dmawdaclın bu zabno di şıltonutho d’Mustafa Alkademi kıbci dımşawşıti a esore bayn Amerika u lu Iraq zıtır me kul zabno.