19/05/2022

Athto Ciraqoyto qtilo cal zmirla qole Mşihoye

Ban athrawotho Caraboye du Madınho Mescoyo, u qatlo da neşe bi sbutho du şarraf, hawın mede kyonoye. Bu garbyo du Cıraq, qtilo claymtho hreto mu ahuno umu cammo, cal d’zmırla qole citonoye u dfırsila bıthır bi dafayda du TikTok.

İ sbutho du qatlo da neşe ma hadome di iqarthathe, kımdawmo d’zaydo bu Cıraq ubu İran. Lfuth i dafo SAT-7 d’Amerika, griş u zuhoro cali claymtho Maşılmonitho dqtilo bu garbyo du Cıraq. İ claymthathe, bartho d’şex’wa ubı cımro d’12 magwıro’wa dlo mu sebyonayda cam farsufo rabo bu cımro u bıthır eşne trewola mu gawro.

İ claymthathe hawyo hfıtto bu haqlo da zedqe da neşe u kımahwe mhaymanla bi tawditho Mşihoyto u zımrwola qole citonoye. A zmirothani’ste dbıthır frisiwola bi dafayda du TikTok, hzın mi iqarthayda dımfaşaqe d’hatyo i claymtho. U ahuno wu cammo di claymthathe qtilolın cala qolani d’zmırla.

Bu yarho d’Odor’ste qtilowa naqla hreto claymtho d’20 eşne cal dqalibowa Mşihoyto bıthır mıd frıswola video da qole citonoye bu TikTok. SAT-7 grışle’ste u zuhoro cal claymtho hreto d’17 eşne bu İran dmahzamwola mu gawro l’Turkiya. Bu dcorayda lu İran, kmınhoro i claymtho mu gawrayda wu camo ba zabuqone kıgorış sırto lu farsufano, dıkmhalıx bi şuqo leşan dmahwe rişe d’athto lu camo.

İ claymthathe’ste jbirowa lu gworo b’cımro d’12 eşne. Bu qonuno du İran, i claymtho klozım dhuwyo 13 eşne leşan dmitagwıro wu claymotho klozım dhowe 15 eşne. U qatlano da claymotho kım’adıl, cali dişutho da zedqayda, cali mwaxrutho dkito bu kenşo wi hzayto dkito acala, dlıktawyo l‘mede bi tawditho Maşılmonitho.