06/12/2020

Barsawmo Alp nqil ma haye mu kewo di Corona

Barsawmo Alp nqil ma hayani a zabnoye bi mditho d’Bebra d’Almanya mu kewo di Corona.

 U cammo Barsawmo mşanele, belhude 6 yawme bıthır mıd mhasyowa i barthzawgayde Hazme Alp mu virus di Corona.

Mhasyo Barsawmo Alp nqil athmıl ma hayani. Umhasyo mawladwo bi şato dan 1933 me Abohe Tado u Hawo d´be Muqsiye bi qritho d’Arkah d’Turabdin. U cammo Barsawmo mhayadwole a hayayde cami mhasayto Hazme Alp u mu zuwoğano hawilın 11 nacime (10 bnotho u abro).

Bi şato dan 1995 mgalwela i iqartho l’Almanya u rakiwiwo bi mditho d’Bebra.U mhasyo Barsawmo Alp mawbalwo li bethkrihe cami barthzawgayde Hazme Alp wa osawotho mawdaclın, dkıtwolın u kewo di Corona.

Bi bethkrihe huwlın ağuno mqabıl du virus, elo athmıl ba şoce du ramşo mcamasle caynothe mi brithathe belhude 6 yawme bıthır mıd mhasyowa i barthzawgayde Hazme Alp.