04/01/2023

Bethdino celoyo d’Turkiya: u fusqono dmıdwo leşan dmıgroşo Turkiya mu qyomo d’Stanbul dkıtyo cala zedqe da neşe, latyo qonunoyo

U bethdino celoyo d’Turkiya mawdacle, du fusqono dmıdwo leşan dmıgroşo Turkiya mu qyomo d’Stanbul dkıtyo cala zedqe da neşe, latyo qonunoyo. U Danıştay dkıtyo u organ celoyo di mdabronutho d’Turkiya mırle; U nomuso esonoyo d’Turkiya lıkobe zedqo lu rişqutno dgorış Turkiya mu qyomano d’Stanbul. An ışto gabe di saqıbloyutho’ste huwlın şudoyo, en hınne dothın li şultonutho, gıdmacbıri naqla hreto Turkiya lıgawe du qyomano.

ANKARA – Hem u Danıştay d’Turkiya u hemste a tukose frişe da neşe bu athro mawdaclın, du fusqono dmıdwole u rişqutno Erdoğan dmawfıq Turkiya mu qyomo d’Stanbul, latyo qonunoyo cal du qyomano m’ayadwo ma gabe kulle du parlamento ba 2011 u camathe’ste, u nomuso esonoyo du athro-lıkobe zedqo lu rişqutno d’sohıf u qyomano.

Gabe folitiqoye u tukose da neşe b’Turkiya mqadamwolın şkuwat mqabıl du amro dhuwole u rişqutno leşan dmıgrış u athro mu qyomano d’Stanbul bu yarho d’Odor da 2021 dkıtwe qyomo du Mawtbo d’Urifi dıktolıb dmitahwe ağono mqabıl du cnufyo dcala neşe ucala claymotho u cnufyo bıgawe du bayto.

U nfoqano d’Turkiya mu qyomano d’Stanbul, xlıqwole ruğzo beyn da neşe u beyn dan athrawotho hrene dımdewolın acle.U qyomano maqbalwo ban 2019 me 45 athrawotho frişe umu Huyodo d’Urifi u 12 bu yarho d’Odor da 2012, hawyo’wa Turkiya u athro qamoyo dımdewole tahte.

Ha bu yarho d’Ob da 2014, fayıtwo u qyomano la haye. Elo b‘Turkiya’yo dıkmıqtıl mınyono celoyo neşe ma gawrathe. Belhude bu yarho d’şafıcina, maşe cnufyo qaşyo mqabıl d’65 neşe; 19 menaye qtiliwo u acmaye’ste 3 nacime.