15/02/2023

Bi socurutho dsımle u gelyonoro Yahqub Mirza li fnitho d’Antakya hzele me qariwo i aykanoyutho da mşihoye ba dukotho dhawyo i zalzale

Ba dukotho dhawyo i zalzale trela tathir rabo cala haye da bnaynoşo dıkhoyın ba dukothani. Bi socurutho dsımle u froshezwo d’Suroyo TV li fnitho d’Antakya hzelan me qariwo i aykanoyutho da mşihoye dıkhoyın bi fnithathe.

ALTINÖZÜ/ANTAKYA, Turkiya – Bi socurutho dsımle athmıl u gelyonoro du froshezwo d’Suroyo TV, Yahqub Mirza, li fnitho d’Altınözü b’Antakya, hzele me qariwo a rişone da waqfat da mşihoye dkıtne bi fnithathe u mıdlan mawdconutho cali aykanoyuthathe i harayto bıthır mi zalzale.  

Bi şawtho d’Sarılar a’bote lıhzelın husrono rabo, elo i cito hayido u law kibin mıstacmlila, u mede dıkmahwe klozım dmisomo me hatho yo.  

U camo mşihoye dkıtyo harkeste, bu zoyudo tahte da çwedıryo awste ba radoyotho kmafit a hayayde.  

Bi şawtho d’Tokaşli ste, i cito nafilo kulonoyith u klozamla tecmiro me hatho wa bote hzelın husrone, elo husrone noşoye lawi.  

A dukothani wu camo d’Samandağ klozamlın mcadronutho, elo dhuyo i mcadronuthathe b’esore cama rişone da waqfat, u lo kul noşo dımşadır u mede dkotho lı bole.  

Be bzabno sımlan esore cama mşale di fnitho d’Skandarun ud’Arsuz, u mşayelan menaye mın sniqwotho kıtlın, ulfuth dathe mawdaclan lu slibo Suryoyo u lu şutoso du şlomo laşan dmişadarlın a mcadrınwotho dıklozamlın.  

Lfuth a mawdconwotho dmıdlan ma mşale da dukothe dıkhoyın bınne a mşihoye, mawdaclın da mcadrınwotho dkothelın klozım b’qordina b’sdirutho dhowın ulo mişadır mcadrınwotho dlıklızmi, u bebzabno dmibayın tahrazto l’zabno yarixo laşan u camo da dukothani dıhzele husrono dıqodır mdawım a hayeyde bı thnihutho.