12/04/2022

Fatıryarxo Mor Awa Royel yatu cam u waziro da waqfat du qlimo d’Kurdistan bu Ciraq

U waziro da waqfat uda sebwotho tawdithoye bi şultonutho du qlimo d’Kurdistan du Ciraq Baştiwan Sadeq, mıstaqbele i qadişutho du fatıryarxo di cito d’Madınho d’Othuroye Mor Awa Royel cam taşdarto mi fatıryarxutho d’Arbil. Bi ytawtathe d’drişo i aykanoyutho du camaydan bu garbiyo du athro, kleste cal sebwotho mşahılfotho; beynothaye i hirutho tawdithoyto wi ciyeşe mşayanto beyn da came mşahılfe du qlimo.

I qadişutho du fatıryarxo di cito d’Madınho d’Othuroye Mor Awa Royel cami taşdartayde, sımlın athmıl socurutho lu waziro da wqafat uda sebwotho tawdithoye bi şultonutho du qlimo d’Kurdistan du Ciraq Baştiwan Sadeq. I taşdarto du fatıryarxo kmişaklowa mu rişono di marcitho d’Kerxeslox u d’Diyana efesqufo Mor Apres Yuxanna u menyono mu qliros di marcitho d’Arbil.

Li ytawtath mıştawtafle u wakilo du waziro da wqafat u menyono ma mşawronayde uma mdabrone gawonoye du diwan di wazirutho. Mor Awa Royel bi ytawtathe drışle i aykanoyutho gawonoyto du camaydan wa qetre dıkloqe bu qlimo.

U fatıryarxo kali’ste cali hirutho tawdithoyto wi ulsoyutho dmitaqwe u şbuqyo, bnişo dmitarkıwo i ciyeşe mşayanto beyn da came umthoye u tawdithoye dıkhoyın bu qlimo. Mor Awa Royel drışleste a fulhone dıksaymo i wazirutho da waqfat, bnişo dmınfıq moro la esore beyn da came da tawdiyotho.