17/12/2020

Geir Pedersen mzaharle calu kriz noşoyo dkit b’Suriya

Umşalo dıkhoyır cali mcadronutho noşoyto d’Emwotho Mhaydotho, dıqle naqla hreto u zago du qento dcali aykanoyutho mahişonitho dkito b’Suriya dilonoyith bu zabnano du sathwo.

 Bebzabno u mathlono dilonoyo d’Emwotho Mhaydotho b’Suriya Geir Pedersen huwle mawdconutho la hadome du Mawtbo di Mşaynutho d’Emwotho Mhaydotho cali netije du knuşyo haroyo dsımwo b’Geneve leşan u şroyo du kriz d’Suriya.

Bu zabno dkımqarıw u yawmo şatonoyo du qrobo gawoyo d’Suriya dımşarewole ba 2011, ahjome wa taxtuşeste qaşın ba yarhe haroyani bu garbyo d’Suriya dhawın celtho da bnaymothoye du qlimano dcayşi baykanoyutho casqo. Bu zabnano du sathwoste, zayıd u qento da haye du camo. Calathe u mşalo dcali mcadronutho noşoyto d’Emwotho Mhaydotho Mark Lowcock sımle athmıl mamlo bu Mawtbo di Mşaynutho d’Emwotho Mhaydotho u grışle u zuhoro cali aykanoyutho mahişonitho du camo.

Bu mamlayde Lowcock mawdacle, ba milyone dıbnaynoşo b’Suriya jbiri dmahzımi ma dukothathe u kıcayşi haşo u trawmat rabe, late zuze makıfyone dımkasın u masraf d’sniqwotho asasi u 37 ba mo da neşe uda tloye kıfayşi dlo muklo. U momuno du athro kımdawım dhorıw-dilonoyith bu zabnano di Corona u cali u timo da muklone. Lfuth u mşalo Emwothoyo, a zuze dkito adyawma bidothaye kımakfın lbelhude l’2.3 ma 3 milyone milyone dıbnaynoşo dkıtne b’sniqutho rabtho. U virus di Coronaste kımdawım dmibarbız bu athro.

Bebzabno u mathlono dilonoyo d’Emwotho Mhaydotho b’Suriya Geir Pedersen’ste sımle mamlo bu knuşyano u huwle mawdconutho cali netiçe du knuşyo rbicoyo du mawtbo celoyo di Sictho du tuyobo du nomuso esonoyo d’Suriya, dsımwo bu yarhano b’Geneve leşan u şroyo du kriz d’Suriya. Pedersen dgrışle u zuhoro calu qento dkito adyawma b’Suriya cali ithutho da hayle folhoye d’5 athrawotho rabe u aydarbo lo naçıh u maşıqlo folitiqoyo dımqadım şroyo lu krizano dıkmdawım u dım’atharle mrimono calu qlimo kule.

Check Also

İ sictho du hulmono di mdabronutho yothoyto hula mawduconutho rwıhto calu kewo di Corona

Tmınyo farsufe mayithi mi celtho du virus d’Corona, u zıd me 500 hrene tafilın u kewo ba f…