25/05/2021

Hasyo Benyamen sımle knuşyo cama kohne di marcitho

İ marcitho di efetrofutho fatıryarxoyto du Swed u d’İskandinavia di cito Suryoyto Orthodoksoyto, mtayabla athmıl u knuşyayda u şatonoyo bi mdito d’Södertalje du Swed.

Bu knuşyano dımrayşanle u efetrufo fatıryarxoyo Mor Diyosqoros Benyamen Ataş, mıştawtaflele a kohne wu mawtbo da citotho u drişo i aykanoyutho di marcitho bu taro da tedbire dmidi mqabıl du virus d’Corona.

İ mcalyutho du efetrofutho fatıryarxoyto du Swed u d’İskandinavia di cito Suryoyto Orthodoksoyto hasyo Mor Diyosqoros Benyamen Ataş, athmıl mrayşanle u knuşyo şatonoyo di marcitho dımtayıb bi mıştawtfonutho d’hedor 20 kohne da citotho mşahılfotho di efetrofutho fatıryarxoyto du Swed.

Bu knuşyano dımtayıb bi cito d’Mor Afrem b’Södertalje, i mcalyutho du hasyo wa kohne drışlın i aykanoyutho gawonoyto da marciyotho wu tathir dtrele u virus d’Corona cala citotho bu haqlo momunoyo u kenşoyo udi mşablonutho ruhonoyto. Bebzabno, i mcalyuthayde drışle a tedbire wa dawsat dımhalqila i marcitho, bnişo dmi’amni a sniqwotho da citotho bu maşıqlano u casqo d’Corona.

Me beyn da 20 kohne dmıştawtaflın lu knuşyano, kito 4 kohne hathe dmasırhiwo ışqad leşan dımşabli 4 citotho di marcitho. A kohnani hawilın aftho dloqın a kohne wa rişone da citotho hrene, u dobın mawdcınwotho cala nesyune dhawilın bu haqlo di mşablonutho ruhonoyto da marciyotho.

Camgabıdathe, u mawtbo gawonoyo da citotho di efetrofutho fatıryarxoyto, huweste karyoyith mıştawtafle lu knuşyano, u hule mawdconutho cala fulhone ucala hfitwotho dıksoyım bi methcadronutho da kohne di marcitho, beynothaye i mşablonutho citonoyto wa madraşyotho du Huşabo. Me gabo hreno, hasyo bu mamlayde mqadamle tawdiyotho lebonoye la kohne ula hadome du mawtbo citonoyo cala fulhone dıksaymi wi mşablonuthathe la marciyotho.