25/05/2021

Hasyo Benyamen sımle knuşyo cama kohne di marcitho

İ marcitho di efetrofutho fatıryarxoyto du Swed u d’İskandinavia di cito Suryoyto Orthodoksoyto, mtayabla athmıl u knuşyayda u şatonoyo bi mdito d’Södertalje du Swed.

Bu knuşyano dımrayşanle u efetrufo fatıryarxoyo Mor Diyosqoros Benyamen Ataş, mıştawtaflele a kohne wu mawtbo da citotho u drişo i aykanoyutho di marcitho bu taro da tedbire dmidi mqabıl du virus d’Corona.

İ mcalyutho du efetrofutho fatıryarxoyto du Swed u d’İskandinavia di cito Suryoyto Orthodoksoyto hasyo Mor Diyosqoros Benyamen Ataş, athmıl mrayşanle u knuşyo şatonoyo di marcitho dımtayıb bi mıştawtfonutho d’hedor 20 kohne da citotho mşahılfotho di efetrofutho fatıryarxoyto du Swed.

Bu knuşyano dımtayıb bi cito d’Mor Afrem b’Södertalje, i mcalyutho du hasyo wa kohne drışlın i aykanoyutho gawonoyto da marciyotho wu tathir dtrele u virus d’Corona cala citotho bu haqlo momunoyo u kenşoyo udi mşablonutho ruhonoyto. Bebzabno, i mcalyuthayde drışle a tedbire wa dawsat dımhalqila i marcitho, bnişo dmi’amni a sniqwotho da citotho bu maşıqlano u casqo d’Corona.

Me beyn da 20 kohne dmıştawtaflın lu knuşyano, kito 4 kohne hathe dmasırhiwo ışqad leşan dımşabli 4 citotho di marcitho. A kohnani hawilın aftho dloqın a kohne wa rişone da citotho hrene, u dobın mawdcınwotho cala nesyune dhawilın bu haqlo di mşablonutho ruhonoyto da marciyotho.

Camgabıdathe, u mawtbo gawonoyo da citotho di efetrofutho fatıryarxoyto, huweste karyoyith mıştawtafle lu knuşyano, u hule mawdconutho cala fulhone ucala hfitwotho dıksoyım bi methcadronutho da kohne di marcitho, beynothaye i mşablonutho citonoyto wa madraşyotho du Huşabo. Me gabo hreno, hasyo bu mamlayde mqadamle tawdiyotho lebonoye la kohne ula hadome du mawtbo citonoyo cala fulhone dıksaymi wi mşablonuthathe la marciyotho.

Check Also

Taşdaryotho me Suriya matın l’Amerika leşan dhudri bu knuşyo da 76 du Mawtbo Gawonoyo d’Emwotho Mhaydotho

Taşdaryotho frişe me Suriya, matın l’Amerika leşan dhudri bu knuşyo da 76 du Mawtbo Gawono…