08/03/2021

İmdabronutho Yothoyto bi cohnutho dı 8 Odır frısla buyono

I mdabronutho yothoyto du garbiyo u du madınho d’Suriya, bu buyono dıfrısla bu yawmo şatonoyo d’8 Othır, mawdacla du ağuno dkobole i athto ğalabe ulsoyoyo laşan dmişarır u şlomo, i demoqratoyutho wa timoyotho di hirutho.

Camgabıdathe bi cohnutho du cedo tibeloyo da neşe, mtayıb halxe u hfitwotho mşahılfe ba fenyotho du garbiyo udu madınho d’Suriya.

I mdabronutho yothoyto du garbiyo udu madınho d’Suriya, bu buyonayda dıfrısla, grışla u zuhoro calu yawmo d’8 Othır dmahwewolın ebe a’falıhyotho di mditho d’Newyork mrodo casino mqabıl da şartat casqe du fulhono. Ubıthır mathe 8 Othır hawi yawmo tibeloyo dkımcaydile a’neşe dıbritho.

Bu buyonayda, i mdabronutho yothoyto mwasafla u ağuno dkobın a’neşe du garbiyo udu madınho d’Suriya mqabıl di gracyutho udi dektatoriye, udhawın rişone du kenşo udqadiri dşıfci maşıqle rabe bu darbo du ağuno lafi hirutho. I mdabronutho yothoyto mwasafla ste u dawro rabo dmıştacelın a’grube du sutoro da neşe dımdafaclın u cafraththe, u camaththe udhulın ağuno mqabıl di marıhbonutho. Ubebzabno i mdabronutho mhanela a’emwotho da sohde dhulın a’nacimaththe qurobe u debhe laşan I hirutho wi mşaynutho di fnitho. U buyono di mdabronutho dımhanele a’neşe d’Suriya dilonoyith du garbiyo udu madınho d’Suriya bu yawmo d’8 Othır, sımle ste qroyto elaye dmaqwın u ağunaththe udımdafci zıd a’zedqaththe, udmahti ido bido laşan dmisım u sutoro du qawmo di athto, u makadle ste dıklozım dmitazidi a’fulhone, bnişo dhowela i athto mathlonutho bu tuyobo du nomuso esonoyo hatho d’Suriya.

Camgabıdathe, u mawtbo da neşe du garbay madınho d’Suriya bu buyono dıfrısle bu yawmo şatonoyo d’Othır, mhanele a’neşe dıbritho kulle bu yawmano, u sımle qroyto dımdawım u ağuno, bnişo dmisım u sutoro da yuthrone di athto udmınfıq mqabıl di dişuthayda awste du tworo du sebyonayda. U mawtbo da neşe dırfıdle kul şıkıl d’dhılmiye u rdufye dıkmisomi mqabıl di athto, hule ste şudoyo dımdawım u ağunayde hul dmişarrıro i hirutho udmitarku u şlomo.

Adyawma ste bu taro du cedo tibeloyo d’8 Othır, mtayıb halxe u hfitwotho mşahılfe ba mdinotho u fenyotho du garbiyo udu madınho d’Suriya. A’hfitwothani dımtaybi bu nişo “u ağunaydan u garanti du qawmo di athto yo” mıştawtaflelın a’came kulle du garbiyo udu madınho d’Suriya. Ba mdinotho d’Qamışli, Hasake, Qabre Hewore, Tel Tamır, Dırbasiye, Tel Abyad, Camuda, Hlob u ğer fenyotho, a’neşe lwışlın lbuşe marduthoye u tcınlın a’remze du qawmo di athto. Uba qole u zmirotho u raqde u hulhole mcayadlın u yawmo tibeloyo da neşe du garbiyo udu madınho d’Suriya.

Check Also

İ sictho du hulmono di mdabronutho yothoyto hula mawduconutho rwıhto calu kewo di Corona

Tmınyo farsufe mayithi mi celtho du virus d’Corona, u zıd me 500 hrene tafilın u kewo ba f…