01/03/2021

Josef Sliwa mawdacle dkito fliğutho bu kenşo du cameydan cali socurutho du Papa

 Bu zabno dkito hın mu camaydan, dkımhalhıli lu mathyo du papa lu Iraq, kitoste qole hrene dlıkmıtyaqni di socuruthathe gdımşahılfo mede mi aykanoyutho haruto du camaydan bu Iraq.

U qoyumo catiqo Josef Sliwa dmawdacle dlıkmıntır mede mi socurutho du papa, i şultonutho Iraqoytoste mawdacla di socurutho di qadişuthayde gıdmaqwiyo u furşono dkito bayn da gawne tawdithoye mşahılfe bu Iraq.

U kenşo du camaydan bu Iraq fliğoyo bi sbutho di ntarto dkıtle mi socurutho dgıdsamla u papa Mor Fransis lu Iraq wu snodo dkiba i socuruthathe dımqadmole la Mşihoye du athro.

U mathlono du camaydan dmeqım bu parlamento du Iraq qoyumo Josef Sliwa, bi maqırhonutho dhule lu ajans da tebe d’RT, mawdacle di socurutho du papa latyo mtakasto, ulatla esore camu snodo da Mşihoye du Iraq, u hawxa mşayele “u papa qay kibe dsoyım u garanti da zedqe da Mşihoye ba nomuse esonoye du Iraq?, u papa qay kibe dmastır a’Mşihoye Iraqoye mi tuhmonutho?. Qatciyan laybe”.

Bebzabno, Sliwa mawdacle du rişono du Vatikan laybe dmakle i golutho da Mşihoye mu Iraq, cal da Mşihoye hul ucdo kımdawmi dımgalwın laf Urifi, Amerika u Australya, uba melani mdawamle “a’Mşihoye du Iraq hul ucdo kmıftakri bi golutho, uknıtri dqathlın i aftho dnıfqi mu athro, u hathe ste cal dıkcayşi b’zuctho ubilothnihutho ma şultınwotho d’athınwo bıthır mi şato da 2003 udkıtwın şultınwotho tuhmonoye da mathhabe, udlıkımşaçciwo i barmothoyutho awste u furşono dkito bayn da hiyoywotho mşahılfe du Iraq”.

Mgabo hreno, i gudo da qole citonoye di mditho d’Caynkawa, hani zabno dı tlotho yarhe kımtaybo ruha laşan u qubolo di qadişutho du papa. İ gudathe kmişaklo m’110 farsufe, baynothye kito 87 mzamrone dkımmathli i gudo du koral du kawras, wa hrene knıqşi alat mşahılfe di musiqi. İ gudathe dıksaymo kul yawmo duroşo bi cito d’Im Almacuna b’Caynkawa, mtayabla 12 qole citonoye ba leşone Suryoyo, Caraboyo u İtaloyo laşan u qubolo du papa Mor Fransis. Rozelya Hanna dkıtyo hadımto bi gudathe, mawdacla di socurutho du papa lu Iraq hulmo yo laşana cal dgıdmamtiyo u şlomo lu athro.

Mxasra hreto, i wazirutho di baroyutho du Iraq mawdacla di socurutho dıkmıntır dsamla u papa hamşo bu yarhano, gıdmaqwiyo i surto du Iraq bu wahdo tibeloyo. U malolo di wazirutho Ahmad Alsahhaf bi maqırhonutho dhule l’Spotnik News mırle “i socurutho du papa gıdhuyo makthabzabnoyto, u gıdmaqwiyo u furşono da gawne tawdithoye mşahılfe du athro, u gıdgurşo m’hatho u zuhoro dıbritho lafu Iraq dkıtyo morıd mdinoyutho dıkdıcro l’alfawo d’ışne. İ socuruthathe gıdmaqwiyo i duktho dkıtle u Iraq bu haqlo emwothoyo, ugıdmahtole bi lohitho da n’athrawotho dıksaymi baytoyutho l’farsufe rabe ulsoye xdi qadişutho du papa Mor Fransis Qadmoyo”.