08/03/2020

Lfuth u taşroro d’Emotho Mhaydotho cali dişutho di athto kmahwe u yawmo du mrodo d’8 Odor dıklozım dmitacle zıttır

Lfuth u taşroro d’Emwotho Mhaydotho dıfris cali dişutho dıkmisomo cala neşe, kımahwe dıklozım u yawmo du mrodo d’8 Odor dmitacle zıttır me kull zabno.

 Bu taşrorano, i hzayto d’ba mo u 90 ma gabre dıbritho kıtlın hzayto fawdo mqabıl da neşe, ube bzabno 28 ba mo mani khozın du gabro kyonoyoyo dmohe li  athto.

 Bu taşroro dfris me Emwotho Mhaydotho magle naqla hreto cali lo şawyutho dkito beyn da gabre uda neşe. Bu taşrorano dsim buhono b’75 athrawotho ubı dukotho mşahılfotho da şuğlone uda yulfone maglele, di hzayto dkito mqabıl da neşe latyo şarırto bı darğo d’ba mo 90 mu camo dıbritho.

Bu taşroro dfrısla Emwotho Mhaydotho maglela, d‘falge da gabre uda neşe kmıtyaqni, da gabre zıttır ma neşe kibın dhowın folitiqore u rişone. Lfuth u taşrorano layto ulo ha athro, dkibe şawyutho beyn da gabre uda neşe.

Bu taşrorano bcayni zabno mahwele dbi şato da 2014, me 193 athrawotho dbritho-  b’15 athrawotho kito mşale u mdabrone neşe. Bebzabno b’10 athrawotho kito neşe rişayathrawotho. Ba parlamentowiye dbritho, 24 ma qoyume neşe’ne wa hrene kulle gabre’ne.

En ba mo 28 ma gabre kıhozın kyono’yo da gabre kibın dmohın la neşe, inaqlayo kımahwe du yawmo du ağuno da neşe, klozım zıttır dı qowe leşan dhowe şawyutho dbeyn da gabre uda neşe.