22/06/2020

Mabde cuqobe hathe mqabıl d’Dacış bu Iraq

Mabde cuqobe folhoye hathe bu Iraq, bnişo dmınfıq mqabıl du mede dfayış ma şabakat marıhbone dı Dacış. Acuqobani dmahıt ışmaye a’gzire awkith a’batle du Iraq, kıtlın u nişo dmandıfi wahdo du yurwayde hedor 5000 kilomıtre mrabceyo.

İ mdabronutho folhoyto du gayso du Iraq mawdacla dmabde cuqobe hathe mqabıl Dacış bu ışmo “a’gzire awkith a’batle du Iraq u maşıqlo tlithoyo”.

Lfuth u buyono dıfris mi mdabronutho folhoyto du Iraq, adyawma ba şoce d’fothıdsafro ubi rocyutho du rişwazire Mustafa Alkazimi mşarelın a’cuqobe da gzire du Iraq u maşıqlo tlithoyo, bnişo dmitandıf udmisım duyoqo m’tlotho gbine ba fenyotho di hiğmonutho d’Salah Aldin uba thumayde bi mıştawtfonutho da haylawotho folhoye da hiğmonwotho dı Diyala, Samara ud’Kerxıslox.

Bebzabno, la cuqobani kmıştawtıf menyono ma grube folhoye di wazirutho di gawoyutho udu sutoro wa grube d’Alhaşd Alşacbi.

Bu buyono dıfrısla imdabronutho folhoyto du Iraq, mawdıc du nişo da cuqobani dmisım duyoqo b’gawıd wahdo du yurwayde 4853 kilomıtre mrabce, dmicaqbi a’grube marıhbone udkıtne tlibe dmımsoki, dmıkrıx cala qentrune dı Dacış, dmitaqım u zawlo du qrobo udmitaqwiyo i mşaynutho wi şalyutho bi fnitho.