14/05/2022

Mqadim 3 renye li qoyumyotho du Sayfo b’Södertälje

U camo Suryoyo Othuroyo Kaldoyo Oromoyo dıkhoye b’Södertälje, kınotır en caynothe gıdhozın dmitahıt qoyumto du Sayfo bi karxutho. Lfuth u tbocofroso d’Södertälje, ucdo mqadım tlotho renye d’qoyumyotho du Sayfo, dıkmıntır di karxutho dmaydo fusqono aclaye.

Hani kariwo l’20 eşne kmıdrış dmitaqım qoyumto du Sayfo bi karxutho d’Södertälje, dıkhoye eba mınyono rabo mu cameydan. Elo hol adyawma’ste heş layto sabro dmitaqım qoyumto bi karxuthathe.

Lfuth u tbocofroso qlimoyo, bıthır mıd mıdwo fusqono dıklozım a mathlone da gabe di karxutho dmıttafqi dmaqimi qoyumto, mşarelın d’dorşi mın şıkıl qoyumto u hayko gıdmitaqimo. Bıthır me droşo d’zıttır me şato, ucdo mid 3 renye dcal qoyumyotho d’3 amnore, leşan dminaqyo hdo lu Sayfo.

U mede dıkgorış u zuhoro, dlıkmahwe lo remzo du cameydabn uloste du Sayfo dsim cala came Mşihoye bu şıkıl da renyani dcala qoyumyotho. Wu mede dkıtyo zıttır mxarbıto dbha ma renye kmitahwe darbo lbelhude ha ma ışmone du cameydan-dkıtyo u ışmo Othuroyo.  İ ntarto du cameydan dhowe qoyumto da sohde du Sayfo inaqa kulha minan dızze si qoyumtathe dmahse dkıtyo da sohdeyde u be bzabno kobo sırto dmaqım rımzo dlıg mitcoyi a sohde du Sayfo.

Bi sbuthathe u mede dkıtyo ulsoyo di qoyumto dmitqaimo dhuyo qoyumto dık maliqo la sohde du Sayfyo u lo a droşe hrene dlı kobın yuthrono lu cameydan.