17/06/2021

Nadine Maenza mnaqyo ucdo rişonitho zawgoyto lu Komisyonano cam Nury Turkel

İ hadımto bu Komisyon Amerikoyo di Hirutho Emwothoyto da Tawdiyotho Nadine Maenza, mnaqyo ucdo rişonitho zawgoyto lu Komisyonano cam Nury Turkel.

Atre rişone zawgoye gıdmdabri u Komisyonano holi şato da 2022. Maenza, kmidoco bu snodayda lu camaydan u gawonoyith la Mşihoye b’Suriya ubu Iraq.

Bu knuşyo dsımle u Komisyon Amerikoyo di Hirutho Emwothoyto da Tawdiyotho, mnaqele 2 rişone zawgoye hathe dgımdabri a fulhone du Komisyonano holi şato da 2022. Nadine Maenza u Nury Turkel, mnaqın a 2 rişone zawgoye du Komisyonano.

Maenza mıdla ğalabe duktho ba tebaydan d’Suroyotv ba socurwotho, ba mamle u maqırhonwotho dsımla leşan u snodo di sbutho du camaydan uda zedqayde b’Suriya ubu Cıraq.

Camathe’ste Maenza hawila şişaltho d’socurwotho l’Suriya u laqyo a gabe şutose folitiqoye u folhoye du camaydan udi Mdabronutho yothoyto du garbyo udu madınho d’Suriya u kımfaşqo u sistem di Mdabronutho yothoyto xıd tarmitho dkıtyo funoyo l’Suriya kula u gawonoyith lu Madınho Mescoyo. Camathe’ste mşaçacla i şultonutho d’mawdyo bi Mdabronutho yothoyto u dmitarkıw şultono yothoyo lu camaydan bi daşto d’Ninve.

U rişono zawgoyo Nury Turkel’ste mu şerşo mu camo Uğur du Sin’yo-dkıtyo qalılto dıkmırdofo ğalabe bu athro. Bu mamlo dsımla Maenza mırla; Kıtli şubhoro, dımnaqyono rişonitho zawgoyto lu Komisyonano u fsihoyto’no dqudrono dımdawmono a fulhonaydi camu sniğro idico Turkel leşan u snodo di hirutho tawdithoyto uda zedqe noşoye. Calathe’ste bi qamoyutho da fulhonaydan, dımbaynina a qente dkito mqabıl di hirutho tawdithoyto b’britho kula’yo.

Maenza hawila’ste socurwotho lba casrowat d’athrawotho frişe; beynothaye Suriya, Cıraq, Mısır, Scudiye, Bahrain uğer u heş ma 2018 kımaşyo fulhone bu Komisyonano u sımwola naqla hreto i mşalutho zawgoyto beyn da 2019-2020. Bu Komisyonano kito’ste Anurima BhargavaJames W. CarrFrederick A. DavieTony Perkins.