10/12/2020

Rohani huwle şudoyo dgımdawım u snodeyde lu rejim d’Suriya

U rişqutno du İran Hassan Rohani, huwle şudoyo dgımdawımi u snodathe lu rejim du rişathro d’Suriya Başar al Asad.

 Rohani tlıbleste me Darımsuq, dımharbo İsroyel ba turone d’Golan. U mamlano d’Rohani sim, bu zabno di socurutho dsımle u waziro di baroyutho d’Suriya Faisal Mekdad l’Tehran.

Lfuth i dafo di rişqutnutho du İran, u rişqutno Hassan Rohani hawile ytawto camu waziro hatho di baroyutho d’Suriya Faisal Mekdad bi arişkoyto Tehran. Hathe i socurutho qamayto d’Mekdadyo lu İran bıthır mıd mıdle i mşaluthayde. Bi ytawtathe, a 2 mşale drışlın i aykanoyutho harayto du qlimo u dilonoyith d’Suriya.

Bu mamlayde Rohani, mawdacle du İran gdımdawım u snodayde l’Suriya u mırle; İ qutnutho Maşılmonitho du İran gıdmawım u snodayde li şultonutho d’Suriya u lu camayda, cal hano ha ma stratejiye dkıtlan cama bnayqyomaydanyo. Ahna masrena u gıdfayşina cam Suriya u li zoxutho.

Rohani mawdacleste, du qrobo mqabıl d’İsroyel nişo mşawtıfo du İran u dı Suriya’yo u mırle; Holi zoxutho wi hirutho dan arcotho d’Suriya kulle u acmayeste a turone d’Golan, klozım dımharbina a sionist. U İran, ha ma hayle rişoye dıksonıd u rejim d’Suriyayo hem bu haqlo folhoyo u hemste momunoyo.

U İran lıkmawde b’İsroyel u kısonıd ağrobe kulle dkıtne mqabıl dida xıd mathlo u ğrub Fleştoyo d’Hamas u Hizballah d’Lebnon. İsroyelste ktıhmo u İran bu teqwiyo di ithuthayde bu garbyo d’Suriya u calathe sımla cuqobe frişe cala dukotho da İranoye b’Suriya. İsroyel mıdwola a turone d’Golan me Suriya bu qrobo dhawiwo beynothaye ban 1967.