06/02/2021

Tedbire hathe bı athrawotho mşahlıfe mqabıl du kewo di Corona

Danmark bıthır mıd fsıqla dmawfıqo passport du vaksin, ucdoste mbayanla 10 yawme karanten lu ha dgıcobır lu athro u bebzabno, gıdmıjbır u farsufo dsoyım test di Corona.

 Camatheste u Swed, mawraxle u siqumo du mnoco du cboro da bnaymothoye d’Norweç, Danmark u d’Britania lu athro, hol 31 bu yarho d’Odor dıbqamuthayna.

İ sbutho di Corona, yawmoyith kımaydo duktho bu tbocofroso Emwothoyo u kmıfrıs tebe frişe calu virus, calu vaksin wa tathirayde. Bi sbuthathe di Corona, meqım 2 yawme mıdwola Danmark fusqono dımawfıqo passport di Corona-dıkm’adıl en u moro mıdle u vaksin aw lo.

Ucdoste i wazirutho du mtoyo d’Danmark mawdacla, dkull noşo dkobıc dcobır lu athro-klozım dsoyım test di Corona u dfoyış 10 yawme bu karanten. U fusqonano, kmıntır ramhıl dşofıc la haye u gıdmdawım u yarhano kule-hol dmisım şuhlofe hathe. U nişo da tedbirani’ste, dmıkle qum du tfoyo du şıkıl du virus hatho’yo.

U qonunano kışofıc ba thume kulle-elo lo lani dıkhoyın qariwo la thumani ulu camo dıkfolıh qariwo la thume du athro leşan. U msombrişo du dyoşo du qonunano’ste 3.500 krone d’Danmark’yo. U Swed’ste dkıtle plan dımbayın passport di Corona, mawraxle u mnoco du cboro da bnaymothoye d’Norweç, Danmark u d’Britania lu athro, hol 31 bu yarho d’Odor dıbqamuthayna.

İ wazirutho di gawoyutho m’akadla du fusqonano mid, cal dheş latyo idicto i aykanoyutho du şıkıl du virus hatho. U şıkıl du virus hathano d’Britania, mqafe b’qlime frişe du Swed’ste.Yawme d’Hamşo, nqılwo 87 farsufe ma haye mu virusano u gawonoyith mkalafle a haye d’12 115 farsufe. Bebzabno u Yawnan maqşele a tedbirayde-dilonoyith bi arişkoyto,

Almanya kıdorşo aydarbo gıdmaklıyo u şıkıl du virus hatho dlo cobır lu athro, elo Lebnon u Beljika bıdelın hedi hedi dmaxifi a tedbirani u kıtte plan dfuthi a şırak wa dukane. U Huyodo d’Urifi kımdafıc u plan mşawtıfo du vaksinano di Corona elo kımawde’ste, dlıknotar’wo hawxa qetre bi sbutho du snoco du vaksin dıkmşawhır.