29/04/2020

Tunıs mşawharle u quwolo dcal tıre qyome di tagorutho bayn Tunıs u Turkiya

U parlamento du athro dı Tunıs, mşawharle u quwolo dcal tıre qyome di tagorutho bayn Tunıs u Turkiya mxasra, ubayn Tunıs u Qatar mxasra hreto.

Menyono d’qoyume u gabe folitiqoye dı Tunıs, mzaharlın i şultonutho du athro ma tarmiyothani dı Turkiya ud’Qatar, u mawdaclın du nişaththe dmitahıt ido calu momuno dı Tunıs mu taro di agenda folitiqoyto masırto cami tarmitho da n’Ahunone Maşılmone.

Tarte tarmiyotho dıtre qyome di tagorutho cam Turkiya ucam Qatar, xlıqlın şğuşyo rabo wu wahdo folitiqoyo dı Tunıs, u tfıklın u parlamento du athro dımşawhır u quwolayde aclaye.

Be bzabno, ğalabe qoyume thımlın u rişono du parlamento dı Tunıs Raşıd Alğannuşi dkıtyo mu gabo da n’Ahunone Maşılmone dkobıc dmıstacmıl i şultonuthayde, bnişo d’obe aftho la tre athrawotho dı Turkiya u Qatar dşıfci zıd la cumqe dı Tunıs, udmahti ido calu momuno dı Tunıs bu taro d’aginda folitiqoyto masırto cami tarmitho da n’Ahunone Maşılmone bu athro dı Tunıs.

Qoyumto Cabir Musa dkıtyo i rişonitho du koalisyon du gabo nomusoyo hiro dı Tunıs, bi maqırhonutho dhula lu tboco froso, mzaharla mu qento dmitafiti la haye a’qyome di tagorutho dcam Turkiya u Qatar, u mırla “aqyomani qyome mıştacımronene dkımşabli a’yuthrone dı Qatar u dı Turkiya zıd m’Tunıs. Mawxa dothe dfayti aqyomani la haye, gıdmitahwe aftho lu koalisyon bayn Turkiya u Qatar cama n’Ahunone Maşılmone dı Tunıs dmahti ido cali morutho athronoyto dı Tunıs”.

Camgabıdathe, qoyumo Mabruk Korşid mu gabo dı Tihe Tunıs, mawdacle dı Turkiya mırto dı tarmitho mıştacımronoytoyo, wu qyomayda mqabıl da prensibe di morutho dı Tunısyo. Korşid tlıbleste ma qoyume dı Tunıs drıfdi u qyomano dıkmamte husrono lu athro, udkobe fsoso la şırak Turkoye dhowın morıd d’mulkone u arcotho b’Tunıs.

U parlamento dı Tunıs adyawma u ramhıl gıdsamwo quwolo cal tıre qyome, baynothaye qyomo cami şultonutho d’Qatar laşan dmıftıh b’Tunıs makthıbo du Sanduqo d’Qatar du Quyomo, wu qyomo hreno cami şultonutho dı Turkiya dkımşaçıc dhowe tarmiyotho di tagorutho bayn da tre athrawotho.