07/08/2020

Alkazimi mnaqele farsufo mu camaydan xıd mşawrono ele

U rişwazire du Iraq Mustafa Alkazimi, mnaqele farsufo mu camaydan xıd mşawrono ele dcala sebwotho da qalilotho.

U rişwazire du Iraq Mustafa Alkazimi, mnaqele u rişono di osarto Kaldoyto Safaa Hınd li wolitho d’mşawrono ele, dıkhoyır cala sebwotho da qalilotho du athro.

Hındi bi maqırhonutho dhule, mawdacle di wolithathe dhiwo ele, dawse ulsoytoyo lu şuşoto di tahrazto uda fulhone dıksoyım Alkazimi li mşablonutho du Iraq, u dmitadcıro i morutho di şultonutho.

Hındi bi maqırhonuthayde mawdacleste, da zedqe da came qalilotho wi mıştawtfonuthathe bi şultonutho kımathlo hıdo ma sebwotho rişoye di tahrazto di şultonutho d’Alkazimi.