06/05/2020

U gayso d’Libya qtile hol 40 çatawiye d’Turkiya

A haylawotho d’xalifa Xaftar kımdawmi dıqutli ba marıhbone dkımşadro Turkiya l’Libya.

Lfuth u tboco froso d’Turkiya mşadarla hul ocdo 11 marıhbone me Suriya l’Libya mani qtil 261 farsufe.

U qrobo du athro d’Libya mşarele dı dome lu qrobo d’Turkiya u falqo mıd Libya.

Lfuth i mşatasto da zedqe noşoye  d’Suriya, Turkiya mşadarla 11 alfo marhıbone dkıtla b’Suriya lu athro d’Libya laşan dobın qrobo mqabıl da haylawotho dkıtne bi rişonutho d’Xalifa Xafter dımbayanwo lenafşe rişono lu athro d’Libya.

Ba hjome dsımwolın a haylawotho di şıltonutho du athro d’Libya dkıtne a marıhbone dı Turkiya acmaye laqın b’darqublo qaşyo u qtil 40 manne u ba casrowat mjarhi u hınste msiki yasire.

U mede dıkgorış u zuhoro Turkiya ksındo a ahyalawotho di şıltonutho d’Libya u Rusya ksındo a haylawotho d’Axalifa xaftar, atre haylani kımmi b’Suriya mıtafaqlın dlowe taxtuşe b’İdlib, inaqayo Turkiya u Rusya bıha athro kmıtafqi u b’athro hrene kımdawmi a taxtuşe da hayle dıksındıne.

Lfuth mabuce hrene da tebe Turkiya kımhadro 3alfo marıhbone hrene laşan dımşadrolın l’Libya. Amarıhbonani dkıtne me Suriya Turkiya kobo amcaşathe dcıbri lu qrobo u dılo cıbri mawxa Turkiya kımnasyo dmıstafdo metul dhiyayo dkobolın mcaşat.