08/02/2023

U haylo di mşaynutho du Swed-SÄPO, grişle u zuhoro u komer kizoyid u qento du hçomo calu Swed

Bıthır mu zuhoro d’Amerika calu qento da hçome dkibın d’zaydi calu Swed ba zabnani, ucdo’ste a hayle di mşaynutho du Swed huwlın mawdconutho lu tbocofroso bi sbuthathe. A hayle di mşaynutho du Swed-Säpo mırlın; Kıhozina dzayıd u mınyono da gzome da hçome mqabıl du Swed-dilonoyith, bıthır mıd mawqıd u qurcan qum di rişizgadutho d’Turkiya b’Stokholm.

Athmıl grışwola Amerika u zuhoro da bnaymothoyayda dkıtne larwal dlo layimi ldukotho dkito ğalabe camo, u mawdacwola’ste dkito qento dmisım hçome marhıbone bu Swed mi celtho du tewqido du qurcan. U zuhorano di mşaynutho dfris bi dafo di rişizgadutho d’Amerika bu Swed, tlib mu camo dımcaqıb a şuşote dkito bi sbuthathe.

Elo u Swed dlabıcwo athmıl dobe fuşoqo calu zuhorano d’Amerika, adyawma nafıq Säpo-u polis di mşaynutho du Swed, lu tbocofroso u mawdacle-d’lfuth a mawdconwotho da istixbarat dıkmotele, dıkhoze dzayıdi a gzome-a tahdide dmisım hçome calu Swed.

Säpo kımawdıc’ste, di celtho da gzomani-u tewqido du qurcan’we qum di rişizgadutho d’Turkiya b’Stockholm. Säpo mırle; İ celtho, dıkcayşina b’britho dkıtyo ğalabe flığto’yo u kull bsoso, kibe dxolıq qetre rabe. U tewqido du qurcan, huwle zıttır husrono li aykanoyutho di mşaynutho du athro.

U polis mırle; U Swed mahıt ucdo zıttır me meqım bu nişo da Maşılmone qaşye dkito b’britho u acme’ste kito a idicat dfrisiwo meqım zabno, du sosyal kımoyıd a nacime da Maşılmone wu qrobo d’Ukraina’ste, kıxolıq hboso rabo cali mşaynutho. Elo klozım’ste dmidıc, du darğo du gzomo dhçome marhıbone bu Swed lo macle u heş xıd kıtyo’yo.