14/09/2020

U İran kmasrıh olufe d’folhe bgawıd d’Suriya

U İran kımdawım dmasrıh olufe d’folhe b’gawıd du athro d’Suriya.

 Laşan i masırhonutho dı mharbone hathe, u İran ham kobe zuze u hamste kmıştace bi warqo da reğşe du mathab tawdithoyo.

Bcayni şıkıl u bcayni tahrazto, u İran wa grubayde amzayne kımdawmi dmasırhi alfawo d’folhe hathe b’Suriya lfuth i mawdconutho dhiwola i mşatasto d’Suriya da zedqe noşoye.

İ mşatasto mawdaclaste da haylawotho İranoye kmasırhi afolhe hathe bi fnitho du tayımno d’Suriya u bi fnitho du macırbo dı Efroth dkito ebaye menyono celoyo ma grube mzayne dıkmısnodi me Tahran.

Afolhani ahathe kmitasırhi ba fenyotho dkıtle u İran haylo ebaye b’gawıd d’Suriya. Umbayın da dukothani kito imditho d’Almayadin u hedora, Der Ezzor, Darca wi fnitho d’Alqunaytira dkıtyo qaruto ma thume dcami fnitho du Jolan b’İsroyel.

Laşan i masırhonutho da folhani, u İran kmıstacmıl cayni darbone u cayni tahrazto dmıstacımlowole mu şuroyo du kriz d’Suriya, baynothaye u teqnico da folhe bu darbo da zuze, u yaste u teştıcınyo ba reğşe du mathab tawdithoyo da Maşılmone Şica.

Lfuth u istatistik di mşatasto d’Suriya da zedqe noşoye, u menyono da folhe dmıştawtaflın la haylawotho du İran bu taymno d’Suriya mati l’7400 farsufe. Wu menyono da clayme u da gabre Suriye dkıtne b’cımre mşahılfe u dmasırhi ba yawme haroyani ma haylawotho İranoye bi fnitho du macırbo dı Froth mati u menyonathe l’5900 farsufe.

Lfuth ambahnone folitiqoye, u İran kımdawım dmazıd afolhayde b’Suriya, bu zabno dkıtyo Rusya şğuşto ba qyomayda dcam Turkiya bu garbiyo d’Suriya.

Check Also

İ sictho du hulmono di mdabronutho yothoyto hula mawduconutho rwıhto calu kewo di Corona

Tmınyo farsufe mayithi mi celtho du virus d’Corona, u zıd me 500 hrene tafilın u kewo ba f…