17/03/2021

U Iraq kobıc maqım a vizat du cboro du athro cam ğalabe athrawotho

İ şultonutho d’Boğdod maqımla u fusqono, dıktolıb ma bnaymothoye dhol 30 athrawotho, dımaydi viza heş meqım dcubri lıgawe du athro.

Bıthır mucdo a nuxroye kibın dmaydi i vizathe baroyo inaqla dıkmotın lu Iraq. Bu şıkılano, kıbco i şultonutho d’Boğdod dmaqwıyo u momuno du athro u dfutho qum da mkone du ftoho d’şuğlone hathe bu Iraq.

Hol 30 athrawotho frişe dı britho; beynothaye abnaymothoye dan athrawotho aminoye du Mawtbo di Mşaynutho d’Emwotho Mhaydotho, dan athrawotho hadome du Huyodo d’Urifi u acmaye du Yaban, d’Qore i Taymnoyto, d’Kanada, d’Australia, d’Zelanda i Hathto u d’Swira, kibın dmaydi i vizathe baroyo inaqla dıkmotın lu Iraq.

U fusqonano d’Boğdod şafıc yawme dıtre dşafıcina la haye u lfuth u fusqono dkıtwo meqım, a nuxroye klozım dmaydiwo viza meqım dmabdın i socuruthathe lu Iraq. Bu şuhlofano dsımla i şultonutho d’Boğdod, kubco dfutho qum da mkone du investment u da mkone du ftoho d’şuğlone hathe bu athro, bnişo dmaqwıyo i aykanoyutho du momunayda.

Bi mawdconutho dıfriso bi dafo di şultonutho d’Boğdod mawdıc; da bnaymothoye dan athrawothani, gıdqudri bıthır mucdo dobın u haq/u timo di vizathe, inaqla dıkmotın ya la botaytawso, yaste la thume du yamo du Iraq. Elo klozım dmatici la tedbire du hulmono dmahtile u Komisyon du Hulmono du athro.

Kitoste cal qariwo, dmitazido i lohitho dan athrawotho dkibın dmaydi i vizathe bıgawe da thume du Iraq. U rişwazire Mustafa al Kadhımi bu zabno da socurwotho dsımwole l’Urifi bi harayto da 2020, kaliwo cala gade du şuşoto du momuno du athro u dkıtwın hadire, dmaxifi a şartat du ftoho d’şuğlone bu Iraq.