08/02/2020

U rişqutno d’Qufrus i garbyoyto Mustafa Akıncı mırle; İ masirutho dhuwyo b’Turkiya maziconitho’yo

‘Ya awyutho bzabno karyo yaste fliğutho kamılto bnaqla hdo’, a melani du rişqutno d’Qufrus i garbyoyto Mustafa Akıncı’ne.

 Bi maqıblonutho dsimo acme mi sfaryawmo The Gardian Akıncı komır; I masirutho dhuwyo b’Turkiya, maziconitho’yo.

Mustafa Akıncı dhawile 2 naqlat dıkminaqe rişqutno li Gozarto d’Qufrus d’Turkiya u hawile ytawyotho mşahılfotho camu rişqutno du falqo d’Qufrus da Yawnonoye d’Nikos Anastasiades-dkıtyo hadomo bu Huyodo d’Urifi, elo heş lo matın l’şroyo kamilo.

Bi mawdconutho dhuwle Akıncı li sfaryawmo d’The Guardian mırle; U şroyo towo u amino, klozım dhowe bu tekso federaloyo da 2 came dıkhoyın bi Gozarto, kulle camıhdodhe dhowelın zedqe da diloyotho dkıtlın-di mardutho, leşono u ğer.

U rişqutno d’Qufrus d’Turkiya Mustafa Akıncı komır; Athi u zabno dımqarwina l’şıryono, dlo gıdhowe fliğutho dlatla dcoro u hathe latyo tawto li Gozarto kula. En dhowe fliğutho, Turkiya hadırto’yo dbulco Qufrus i garbyoyto, metul du momuno dkıtlan latyo makıfyono wu ğalabe ma teşmeşyotho kmisnodi me Turkiya. Wu en hawxa dhowe gıdmitasrina b’Turkiya bnaqla hdo-i zuctho rabtho hathe’yo dlo kobacno dhuwyo.

Akıncı mırle; Ono lıkmaqbalno a maqırhonwotho dıksoyım Erdoğan dkomır cal Qufrus u athro zcuro aw athro emhoyo Qufrus. Ono kobacno da came di Gozarto dcayşi bı ahunutho camhdode, inaqla dmıttafqina cami xasra hreto di Gozarto inaqlayo lıkfayşina tahted du tathir d’Turkiya. Gawonoyith bi mawdconutho dkobe Akıncı kmahwe u qento dkıtle-Turkiya’yo mawxa kımzahır mi masirutho dcamu athro.