01/06/2020

U mınyono dıkmitagwıro icleymutho lo bu fusqoneyda b’Södertelje kzoyıd

Lfuth u tboco froso qlimoyo d’Södertelje u qatro ducboro da claymotho u clayme dıkmitagwıri bcımro nacimo kzoyıd.

Bi sbuthathe idicoyo dhawi qetre rabe u hın bnotho qtili cal abici gawri lfuth i hiruthathe u lo lfuth i hirutho da abohotho awste lfuth u namus dkothe mu mafhum di tawditho.

İ sbuthathe sbutho dkıtyo qetro ba athrawotho mşahılfe u dilonoyith b’Urifi. Lfuth a maşılmonwotho di maşılmonutho bartho layba gawro cam man dıbco awste claymo laybe mqarır ema u cam gıdmizawığ, elo lfuth hın ma yaqrotho a abohothone dkobın u fusqonano.

Bi sbuthathe u şutoso dkımcawın a clayme u claymotho dıkmidoşi mi cade du namus dıkmitawmır ele kzoyıd u mınyonathe.

Lfuth i mawdconutho dkobe u şutoso komır meqım a claymotho tılbiwo snodo bi sbutho du gworo du namus elo bu zabno haroyo u mınyono da clayme dıkmitagwıri bcımro nacimo zayıd, u hın mane dkıbci mşahılfi ğınsoyutho ktılbi mcadronutho.

Bi sbuthathe u şutosano dkıtyo mcawnono la farsufe dıkmırdofi bi sbutho du şaraf u du namus mabdele kampanya dmawdıc dkıtyo mcawnono la clayme u claymotho dkowe hıboso aclaye.