09/03/2021

U Papa mawdacle dıgmabde socurutho l’Lebnon calu şudoyo dhule lu Fatıryarxo Alraci

İ qadişutho du Papa Mor Fransis Qadmoyo, mawdacle dhule şudoyo lu fatıryarxo di cito Suryoyto Marunoyto Mor Bşara Bıtrıs Alraci, dmabde socurutho ruşmoyto lu athro d’Lebnon dıkcoyış ucdo b’krize.

 Megabo hreno, u rişono d’Amerika Joe Biden mawdacle di socurutho dsımle u Papa lu Iraq, remzo du sabro lı britho kulayo.

 İ qadişutho du Papa Mor Fransis Qadmoyo, hule athmıl maqırhonutho la gelyunore bu zabno dkıtwe bi tayostayde dacoro lu Vatikan. Calu şuwolo ida dkito mkono dsoyım socurutho şlihoyto l’Lebnon, u Papa mırle; Lebnon ucdo kmitaşnıq. Fatıryarxo Alraci tlıbwoli meni dşofacno l’Lebnon bu zabno di socuruthaydi lu Ciraq. Elo mawdaclile di socurutho d’Lebnon belhudr xıd şfoco mede nacimo’yo lfuth i casqutho dıkcoyış ucdo u athro. Mawxa mşadarli egartho lu fatıryarxo Alraci, u hulile şudoyo dgısamno socurutho ruşmoyto l’Lebnon bu zabno dıbqamuthayna.

Bebzabno, ha ma gelyunore mşayele i qadişuthayde ida dkıtle mkono dsoyım socurutho l’Suriya, u Pap mfanele; Kmıftakarno dsamno socurutho l’Lebnon, elo Suriya jurho b’lebi’yo. Mor Fransis mahkele calu tathir dıtrela i socurutho l’Mawsal uli mdito d’Bağdede, u mırle; Lo mıtyaqanli d’hozeno u hrowo wu shofano kule b’Mawsal. Hzeli citotho uha masığdo shife. İ barbroyutho du barnoşo mede dıha dlıkmıtyaqınyo. Ono matharno mi sohdutho dhula hıdo athto me Bağdede dımvayacla u abrayda bu qrobo, elo mırlaste i meltho du şbuqyo. U şbuqyo da bceldbobe i ciyeşe şarirto du mgalyunyo.

Mxasra hreto, u Qusro Heworo frısle u fuşoqo du rişono Joe Biden cali socurutho du Papa lu Iraq. Bu fuşoqayde Biden mırle; U Iraq athro dkıtyo mgawno ğalabe b’hiyoywotho tawdithoye u umthoye mşahılfe. U bebzabno kımathıl ha ma kenşe Mşihoye catiqe dı britho. İ socurutho du Papa lu Iraq i socurutho makthabzabnoyto qamaytoyo dıksoyım i qadişuthayde lu athro. U Papa xıd mırwole mşadarle egartho lı britho dıkmawdıco di ahonutho qweytır mu qatlo da ahunoneyo, u sabro qweytır mu mawtoyo, wu şlomo qweytır mu qroboyo”.

Biden mawdacleste da socurwotho dsımle u Papa la nuqazyotho tawdithoye catiqe bu Iraq, beynothaye Alnajaf dmawladwo eba Abrohom u nbiyo, ilqaytayde camu rişono tawdithoyo Cali Alsistan wi socuruthayde l’Mawsal dcayşo i tuhmonoyutho d’Dacış kımathli remzo du sabro lı britho kula. Bu huthomo, Joe Biden mawdacle dgıkfoyış mdamro mi qadişutho du Papa dkıtyo b’fusqono kamilo dmaqwe u şbuqyo tawdithoyo, wa esore mşawtıfe beyn di noşutho wu awyutho beyn da tawdiyotho.