11/06/2020

U rişwazire du Iraq Mustafa Alkazimi sımle socurwotho lu daşto d’Ninwe

U rişwazire du Iraq Mustafa Alkazimi, sımle şişaltho d’socurwotho la mdinotho d’Bağdede, Barıtle u Karamles bi daşto d’Ninwe.

 Ba socurwothani, Alkazimi laqi a rişone da citotho du camaydan u mıdle mawdconutho cali aykanoyutho du camaydan dıkhoye bi daşto.

 Athmıl dkıtwe u yawmo şatonoyo ştithoyo du nfolo d’Mawsal me Dacış, Alkazimi bıthır mıd mkamele u futoho du geşro di hirutho b’Mawsal, maftewole fothe lafi daşto d’Ninwe bu garbiyo du Iraq.

Alkazimi cami taşdartayde dıkmişaklo mi wazirto da galwoye İvan Jabıro, bu şuroyo dkulle sımle socurutho li qastra d’Karamles, u laqi u rişono di marcitho d’Mawsal ud’Caqra di cito Kaldoyto d’Bobıl hasyo Mor Nejib Mixayel. Bebzabno, Alkazimi zırle i cito d’Mor Aday Şliho u hzele hın ma cuhdone u harbotho dfayşi mu maşıqlo du kboşo dı Dacış li qastra d’Karamles. Bi socuruthathe, hasyo Mixayel mdaşanle Alkazimi slibo mqadşo, xıd iqoro li socurutho dsımle udkali eba cali aykanoyutho du camaydan di daşto d’Ninwe.

Bıthır mathe Alkazimi zırle imditho Suryoyto d’Bağdede u laqi u qaymaqam Cisam Bahnam Matti, ube bzabno yatuw camu rişono di marcitho d’Mawsal da Suryoye Qatholiqoye hasyo Mor Yuhanna Bıtrıs Muşe bu qentrun di hasyutho bı Bağdede.

Camgabıdathe, Alkazimi zırle imditho Suryoyto d’Barıtle ulaqi eba u rişono di dayro d’Matta da Suryoye Ortodoksoye Mor Temothawos Musa Alşamani, bi mıştawtfonutho da rişone u mşale da şutose du camaydan d’Barıtle. Bi socuruthayde hasyo Alşamani mdaşanle Alkazimi surto di hşamto rozonoyto d’Yeşuc Mşiho.

Lfuth u buyono dfrısle u mawtbo da wazire du Iraq, Alkazimi ba socurwothani dsımle li daşto d’Ninwe, makadle da Mşihoye ha ma came şerşoyene du Iraq, u mawdacle dmede mahişonoyo dıkhoze u camaydan kımgalwın larwal du Iraq. Be bzabno, Alkazimi mawdacle da nesyune kımakdi da gawne mşahılfe du Iraq kobın haylo lu athro, u mırle; U Iraq kıtle şubhoro ba gawne mşahılfe dkıtle. U darbo ihidoyo b’qamuthıd du Iraq u darbo di hubo, du şbuqyo, udi ciyeşe mşayanto bayn da camaydeyo.