10/09/2021

U Tukoso di Mcadronutho da Citotho dkıtne b’Haşo frısle taşroro cala mşihoye

A Mşihoye d’Turkiya cıl mıd kıtne kenşo nacimo bu athro, elo kımdawmi dhowın nişo la rdufye dıkmisomi aclaye mu kenşo gawonoyo, dkull dkothe kmitaşlım zıttır awkith dıkzaydo i Maşılmonuthayde b’Turkiya.

Calathe, u Tukoso di Mcadronutho da Citotho dkıtne b’Haşo, frısle buyono u mawdacle d’ğalabe ulsoyoyo dmisım u futoho wu hethotho da citotho b’Turkiya, leşan dmicadri a Mşihoye dfayşi bu athro.

U kenşo Mşihoyo nacimo dıkmişakıl belhude 0,2% mu menyono da Turkoye, kmırdıf cal du kenşo Turkoyo kull dkothe zıttır kıdocır li qaşyutho di Maşılmonuthayde. Ba melani frısle u Tukoso di Mcadronutho da Citotho dkıtne b’Haşo-ACS u buyonayde cali aykanoyutho da Mşihoye b’Turkiya dkıtne qum dtyomo.

U tukosano du Vatikan bu buyonayde, mawdacle da hçome kmisomi naqlat cala citotho b’Turkiya, leşan dmimıd hşowo ma Mşihoye cal dıkmıthomi bu bırbozo du virus d’Corona. U bebzabno grışle u zuhoro cala mhaymne Mşihoye dıkmımsoki dlo celotho, mawdacle’ste dlayto hulucdo mkono dmimıd ictiraf qonunoyo kamilo ba tarte citotho Qatholiqoyto u Protestanoyto b’Turkiya.

ACS mathkarle du mnoco du bnoyo da institute tawdithoye da Qatholiqoye, dan Armınoye uda Rum Orthodoksoye, dyoşe’ne dıkmdawmi cali mardutho Mşihoyto ma şutose du tbocofroso di şultonutho Turkoyto, kımathli hın ma hzayotho mazicone dkito mi Maşılmonutho, u me hın grube tuhmonoye. Calalthe ACS mawdacle du futoho udu hethotho da citotho da Mşihoye kıtle ulsoyutho asasi lu cudrono di qaliltathe dımdawmo dfayşo b’Turkiya.

Mawxa’ste u tukoso tlıbla ma mcadrone İtaloye dmabdın kampanya du teltimo da zuze leşan dmisım 2 tarmiyotho b’Turkiya. I tarmitho qamayto kıtla u nişo dmisım u hethotho du noquşo di cito di Ruho Qadişo dkıtyo b’Taksim d’Stanbul. U burgo du noquşo di cito sniqoyo’yo ucdo dmisım b’surhobo u hethothayde cal dkibe d’nofıl u dhowe qento la haye da bnaynoşo, u mawxa’ste lıkmidıq u noquşo di cito.

İ tarmitho 2 d’ACS, u futoho di cito du qadişo Mor Yuhanon Şliho b’İzmir’yo d’sxirowa bıthır mi zalzale dımhewola Turkiya ba 2020. U buyono d’ACS bu huthomayde mırle; İ mcadronutho momunoyto gıdobo fsoso dmıflıh b’ulsoyutho, leşan dmisım u futoho di citathe me hatho, wu medano gıdobe aftho lu kenşo da mhaymne dlo mibarbız, elo dmikanış cal qariwo bi cito.