30/09/2020

Uqrobo beyn d’Armenya u d’Azerbaycan bqaşyutho kımdawım

Bu zabno dkowe qrobe bayn la athrawotho qulnaqa kımnasın a athrawothani bi xasra du tboco froso dmahwın dkıtne zakoye u bebzabno kmacwudi a şbile du tboco froso kule laşan dmahwın i hale druhaye qwetır mu gabo hrenoyo.

 Bu qrobo dkowe bayn Armenya u Azerbaycanste hawxa kowe elo u mede dkıtyo mşahılfo Turkiya ksaymo i matibonutho du qrobo d’Azerbaycan.

Bu qrobano dı cabır bu yawmo rbicoyo dkımdawım u qrobo b’Qaşyutho bayn latre athrawotho Armenya u Azerbaycan uwu snodo d’Turkiya.

Ba tebe dıkmıfroso kmitawmır raqam rabe dı qtiloye matre gabe u tehriwo d’zayne yaqure u be bzabno madrelın tayısyotho du qobo wu mınyono da folhe qtiloyesti.

Lfuth i mawdconutho dmatilan me mabuce dkıtne qariwe li şıltonutho d’Armenya kmitawmır da tayısyotho d’Turkiya F 16 madrelın tayısto d’Armenya SU 25. U be bzabno Armenya madrela tayısto du qrobo d’Azerbaycan, u madrelın 72 tayısyotho zaynoye dılo pilote dkıtne me Turkiya u zwine me İsroyel.

Bu zabno da 4 yawmani du qrobo u gayso d’Armenya shıfle 137 tankat du qrobo d’Azerbaycan wu mınyono da folhe dı qtili mi xasra du gayso d’Armenya hul 170 folhe qtili u mu gabo d’Azerbaycan qtil bayn 700 hul 800 folhe.

Bi mawdconutho dmıdlan mu mabuco dkıtlan kmawdıc dkito mınyono rabo ma marıhbone d’Turkiya dımşadrila me Suriya l’Azerbaycan dı qtili u hul 126 jibat du qrobo dkıtne cayıd da marıhbonani shifi.

Lfuth i mawdconutho dhula i mşatasto da zedqe noşoye b’Suriya 320 Turkmanoye d’Suriya mşadri mu taraf d’Turkiya lu qrobano cal ışme dkıtlın umthonoyutho mşawtafto di Turkmaniye.

Lfuth u tboco froso d’Turkiya Azerbaycan madrela tarte tayısyotho mıd Armenya u shıfla zayne yaqure u qtila ba mowat folhe d’Armenya.