05/06/2020

USUP mfaraqle mcadronutho b’Lebnon

İclaymutho du gabo du Huyodo Suryoyo Tibeloyo, mfaraqla mcadronutho bi fnitho d’Saydlbuşriye la yaqrotho sniqoye.

 Bi mawdconutho dhiwo mırla; İ claymutho hzela sniqutho rabtho bu zabnano du cameydan kfoyıt bı casqutho rabtho u calathe sımlan i tahraztathe dmahıtlan ışma kulayna lıhdode.

 İ claymutho du gabo du huyodo Suryoyo tibeloyo bu zabnano du cameydan d’Lebnon kfoyıt me casqutho rabtho mabdele tahrazto dımfaraqle 200 sale dı muklone la yaqrotho sniqoye dkıtne bi fnitho d’Saydelbuşriye du cameydan.

Bi mawdconutho dhula iclaymutho mırle bıthır mi tarmitho du feroqo di mcadronutho dhawyo bu snodo du cameydan d’Urifi dı mahıtwo ışma me Lebo l’Lebo ucdo mabdelan hathe tahtu ışmo kulan lıhdode.

Bu zabnano i aykanoyutho dıkfoyıt u cameydan mene kmazico mawxa ahnaste xıd claymutho du gabo du huyodo Suryoyo tibeloyo hzelan ulsoyo dnıfqina moro lu cameydan dıkcoyış bi casquthathe.