28/07/2020

Wazırto Jabro sımla socurutho li cito d’Mor Yawsef

İ wazirto di golutho bi şultonutho du Iraq İvan Faeq Jabro, sımla socurutho li cito d’Mor Yawsef da Kaldoye bi mditho d’Caynkawa, u mıdla mawdconutho cala yaqrotho galwoye du camaydan.

Jabro bi socuruthaydaste, laqyo u rişono di marcitho d’Arbil di cito Kaldoyto d’Bobıl hasyo Mor Başşar Matti Warda.

İ wazirto di golutho bi şultonutho du Iraq İvan Faeq Jabro, sımla socurutho li cito makthabzabnoyto d’Mor Yawsef bi mditho d’Caynkawa dsımla baytoyutho l’mowat d’yaqrotho du camaydan dımgalwelın mi daşto d’Ninwe bu zabno dkıbişowa i fnitho mu tukoso marıhbono dı Dacış.

Jabro dlaqyoste u rişono di marcitho d’Arbil di cito Kaldoyto d’Bobıl hasyo Mor Başşar Matti Warda, karixi camıhdode u benyono gawoyo di cito d’Mor Yawsef, u mıdla mawdconutho calu makthabzabno di cito u calu dawro noşoyo dmıştacela bi baytoyutho dsımla l’zıd m’13 alfo u 200 yaqrotho galwoye mu camaydan uma Yezidoye dımfarqi cal 26 maşıryotho, baynothaye 11 madraşyotho u 8 citotho.

Wazirto Jabro bu mamlo dsımla, mwasafla afulhone dsımlın ahsayo, akohne wa mhaymıne di cito dımcadarlın ayaqrotho galwoye du camaydan bu zabno dmahzamwolın ma qıryawothathe di daşto d’Ninwe dıkbişiwo ma marıhbone dı Dacış.

Megabo hreno, hasyo Warda bu mamlo dsımle mawdacle di cito bu maşıqlo dbıthır mu huroro mşajacla agalwoye dıdıcri mehatho la botathe bi daşto d’Ninwe u bi mditho d’Mawsal. Hasyo Warda mırleste “bi netije da tahrazyotho dsımlan ubu snodo momunoyo dımqadamlan la galwoye mqabıl du husrono dıhzelın, ğalabe ma yaqrotho galwoye du camaydan daciri la botathe”.