27/07/2020

Wazırto Jabro sımla socurutho lu qlimo d’Kurdistan

İ wazirto di golutho bi şultonutho du Iraq İvan Faeq Jabro, makadla i ulsoyutho dmibayni aşartat towe di mşaynutho u di cyeşe momunoyto dkımlabıbi agalwoye lu dcoro mehatho la fenyothathe dmandıfi mu tukoso marıhbono dı Dacış dilonoyith a’Kaldoye-Suryoye-Othuroye wa Yezidoye.

Jabro ba ytawyotho dhawila cam menyono d’rişone folitiqoye u citonoye bu garbiyo du Iraq, mawdaclaste dıkrıfdo dhowe şuhlofo demoğrafoyo bi daşto d’Ninwe.

U rişono du qlimo d’Kurdistan du Iraq Neçirvan Barzani, athmıl mıstaqbele bu qentrunayde bi mditho d’Arbil, i wazirto di golutho bi şultonutho du Iraq İvan Faeq Jabro.

Lfuth u buyono dıfrısla i rişonutho du qlimo, atre gabe bi ytawtathe makadlın i ulsoyutho da fulhone dıksaymi u garanti di mşaynutho udi şalyutho, u dkımtaybi i arcutho wa şartat dıkşowın lu dcoro da galwoye la botathe, u dilonoyith a’Yezidoye wa Mşihoye Kaldoye-Suryoye-Othuroye u dmiqadamlın tazminat mqabıl du husrono rabo dıhzelın ba hjome dsımwole Dacış i şato da 2014.

Atre gabe makadlınste i ulsoyutho da fulhone, dkibın dmadıcri u tuxlono u d’bonın me hatho a’fenyotho dıhzelın husrono mu qrobo mqabıl di marıhbonutho, udmaqwın icyeşe wu şbuqyo bayn da came umthoye u tawdithoye. Ubebzabno, Jabro u Barzani makadlın diklozımste dmiqadım mşablonutho gawonoyto udmibayın gade da fulhone la galwoye dı daciri la fenyothathe dımharıri m’Dacış.

Megabo hreno, i wazirto du camaydan Jabro laqyo u rişono di marcitho d’Mawsal ud’Caqra di cito Kaldoyto hasyo Nejib Musa Mixayel. Lfuth u buyono dıfrısla i wazirutho di golutho, Jabro bi ytawtathe drışla i aykanoyutho da galwoye dkıtne ba maşıryotho wa galwoye dıdaciri la dukothathe wu garanti da zedqathe.

Bi ytawtathe, Jabro mawdaclaste dıkrıfdo kul şuhlofo demoğrafoyo dkowe mfothıd di golutho bayna fnitho dhuyo ma fenyotho du Iraq dilonoyith i daşto d’Ninwe dıkhoye eba came etnikoye mşahılfe, u ba melani mdawamla “ahna krıfdina dhowe zılmiye aw rdufyo bhaq dayna barmothoyo Iraqoyo mın dhuyo i hiyoyuthayde awste i tawdithayde”.

İ wazirto di golutho bi şultonutho du Iraq İvan Faeq Jabro, bi socurutho dsımla l’Arbil laqyoste u rişwazire du qlimo d’Kurdistan Masrur Barzani.