10/06/2020

59 farsufe qtili bu hjomo dsımle Dacış b’Nigerya

U tukoso marhıbono dı Dacış u ferco du macırbo d’Afriqya, sımle hjomo barbıroyo cali qritho d’Filo dkıtyo bu qlimo d’Burno bu athro d’Nigerya.

 Bu hjomano, a grube marhıbone dı Dacış qtilın hul 60 farsufe u manhablın aqatce da hiyewın dkıtwolın.

 Rişono d’grub gawoyo dıknofıq mqabıl da tuxmonoye b’Nigerya, bi maqırhonutho dhule l’Frans Press, mawdacle d’grub mzayno mu tukoso marhıbono dı Dacış sımle adyawma hjomo barbıroyo cali qritho d’Filo dıkhoye eba amrabyone da qatce da hyewın udıknıflo bu qlimo d’Burno bu macırbo d’Nigerya.

Bu hjomano qtil 59 farsufe ma comure di qritho, baynothaye dmarıs buğre aclaye, ubaynothayeste dıdiş aclaye ba radoyotho.

Bi netije du gnowo da qatce da hyewın di qritho d’Filo, a’comure di qritho mşataslın grub mzayno da noture. U grubano dımcaqable amarhıbone dı Dacış bayn da cobe, qadır dqotıl hın menaye ba taxtuşe dhawın baynothaye.