30/08/2020

Al Kazimi mıstaqbele a yaqrotho dkıtlın htife

U rişwazire du Iraq Mustafa al Kazimi, mıstaqbele mathlone ma yaqrotho dımvayaclın aw dıhtif hadome ma yaqrothathe bu zabno dfayıt.

 Bi ytawtathe dathyo lu hwoyo bu yawmo şatonoyo tibeloyo da htife Al Kazimi mırle; Kfolağno u haşo da yaqrotho, dımvayaclın anabne u bnotho wu hadome da yaqrothathe, u gıdhoweno u mcaqbono di sbuthathe.

 U rişwazire Mustafa al Kazimi mıstaqbele bu maktabayde, a mathlone da yaqrotho dımvayıc hın ma hadomathe aw dıhtifi bu zabno dacbar. A hadome da yaqrotho dkıtwın me Sallahaddin, Anbar umi şawtho d’Alsadır dkıtyo bi arışkoyto Boğdod, mahkelın aydarbo htifi a hadomathe u dhın msiki u layt mawdconutho cali ctiduthathe.

U rişwazire al Kazimi bu mamlayde mawdaclelın, dıkfolığ u haşo da yaqrotho dımvayclın a hadomathe, mi celtho di şultonutho dmeqım. U rişwazire mawdacle dgımcaqıb asebwothani dhawın dılo kinutho u lo qonunoyith. Hın ma hawbani simi me mawthronwotho folitiqoye u hın farsufoye. Mawxa a htofe wa veyoce da hadome da yaqrothani hawbene u latne lfuth u nomuso, a qonune wa zedqe noşoye du athro. Bu huthomo u rişwazire hule şudoyo li taşdarto da yaqrotho dgımcaqıb i sbuthathe huli harayto.