17/04/2021

An Armınoye adşatoste gıdmtaybi 24 bu yarhano d’Nison u duxrono şatonoyo du qtolğenso da 1915

An Armınoye xıd kull şato, gıdmtaybi 24 bu yarhano d’Nison u duxrono şatonoyo dıbhe du qtolğenso dan 1915 bi arişkoyto Yerevan.

Lu duxronano’ste, Armenia maczamla rişone dhol 30 athrawotho frişe dbritho; beynothe u rişqutno d’Lebnon, leşan dhudri acmaye bu duxronano.

Yawme d’Şabtho dıbqamuthayna dkıtyo 24 bu yarhano d’Nison, kımrayşın u yawmo şatonoyo du şuroyo du qtolğenso dmabdewola ban  i mamlaxtho da Cuthmanoye calu camo Armınoyo1915’yo. Lu duxronano dgımisım bi arişkoyto Yerevan, kmıştawtıfile kull şato mınyono d’mşale u rişone d’athrawotho frişe.

Adşatoste maczamla Armenia hol 30 rişone d’athrawotho frişe; beynothaye u rişqutno d’Lebnon Michel Aoun, dmıştawtıf acmaye bu duxronano, cal dkıtyo Lebnon ha man athrawotho dmawdele u dkrıhle u qtolğensano. İ zminuthathe mqadmo lu rişqutno Lebnonoyo, mu rişizgado d’Armenia b’Beyrut Vahagn Atabekyan.

Elo adyawma ba şoce dbıthır me falge d’yawmo mawdıc, du rişqutno Lebnonoyo lıkqodır dsoyım socurutho l’Armenia u dhodır bu duxronano u b’dukthe gıdmişadır u wazırto di Claymutho udu Spor-Vartine Ohanian dkıtyo Armınoyto. Bebzabno u tenkiro du Holocaust da Yudoye, mıdle duktho bu yawmoyo du Swed.

U waziro di kinutho du Swed Morgan Johansson mawdacle, di şultonutho gıdmşaklo komisyon leşan dhoyır adyarbo kibe dmimıd fusqono, dıkmonıc u farsufo dmankır u Holocaust. B’ğalabe athrawotho Urifoye, kito msombrişo calu tenkiro d’qtolğenso d’came frişe wu Holocayst da Yudoye bu zabno du qrobo trayono dbritho.

Elo camathe’ste kito gabe Swedoye frişe dıksaymi u renyano di şultonutho du Swed sturyo cal dkıtyo qento la qonune nomusoye du zedqo du maftahfemo udu zedqo du renyo hiro. İ şultonutho Swedoyto kıdorşo u Holocaust da Yudoye, bu zabno dheş lo kubco dmawdyo bu qtolğenso dsim calu camaydan ban 1915.