05/07/2020

Belçika mowdacla amaşılmone Turkoye dkımşakli qento rabo bu athrone

I Maşılmonutho Turkoyto wa Ahunone Maşılmone, kımşakli qento rabo cal Belçika, lfuth u taşroro dıfrısle u Mawtbo di Mşaynutho du athro.

 Hıdo ma nuqtotho hrene dıkmşaklo qento bu athro, a yulofe folhoye sinoye dıkhozın yulfono ba bethsawbo du athro d’Belçikane.

 Bu taşrorano dıfrısle u Mawtbo di Mşaynutho d’Beljika, kımahwe a zıhniyat wa renyene dkıtne qento lu dactid du athro. Lfuth u taşrorano dkıtyo ma buhone u mu tehqobo da istixbarat du athro kmitamır, du renyo dkıtyo Madxalist dkothe ma selefiye dımşatıs calu ftakar du profesor dkıtwe bi bethsawbo di Scudiye ba 90’yat u ışme Rabi Al Madxali wi zıhniyayde, kuthyo mu mazhab di wahabiye di Maşılmonutho.

A farsufe dkıtne bıthre du renyano, a farsufe dkımşakli qento rabone. Mawxa u Mawtbo di Mşaynutho d’Belçika, kmahıt u kıqotıc a farsufani dcayşi lruhaye mu kenşo. A mdabrone du renyano gabrene dıklawşi jıbat yarixe u kmarfın daqne,wa neşe kımkasın guşmaye kule star me fothaye.

U ftakar datre dkıtyo qento l’Beljika u ftakar di maşılmonutho Turkoyto dkıtyo bi rişonutho d’Erdoğan u dkıtyo qariwo la Ahunone Maşılmone dkito. U ftakarano dkıtwe tahte renyo mşahılfe ucdo bu darbo du huyodo d’Belçika maşılmono kcobır bgawe du kenşo u kmazıd u hayleyde beyn da Turkoye dkıtne b’Belçika.

Lfuth u taşrorano u ftakar d’Erdoğan dkıtyo qariwo la Ahunone Maşılmone kımnase dıcobır beyn da gabe folitiqoye bığnizutho. Gawonoyo u taşrorano mahwele da ftakare a zıhniyat di Maşılmonutho qentone la haye du dactid d’Belçika.