21/02/2023

Bi rishitho “U teqwiyo du leşono emhoyaydan i wolitho umthaytaydanyo” frısle MUB buyono bi cohnutho du yawmo du leşono Emhoyo

BRITHO – Frısle u Mawtbo Umthoyo d’Bethnahrin buyono bi cohnutho du yawmo du leşono Emhoyo. Bi rishitho “U teqwiyo du leşono emhoyaydan i wolitho umthaytaydanyo” i Sictho di Rişonutho d’MUB kımmo:

——— Buyono Mawtbo Umthoyo d’Bethnahrin ———

U TEQWİYO DU LEŞONO EMHOYAYDAN İ WOLİTHO UMTHAYTAYDANYO

U camaydan u Suryoyo-Othuroyo-Kaldoyo-Oromoyo laşan dqodır macış, dımşawşıt u dmaxlıs u leşono emhoyayde u Suryoyo ma tahlukat du tefşiro, morıd dı mşalutho maktabzabnoyto u umthoytoyo. Calathe i mşaluthathe cal dkıtla monoyutho-nitelik umthoyto u kenşoyto mu gabo dkul şutoso, nahiro u farsufo inaqla dmitamto li duktho, gıdmitacişo i ithutho umthoytaydan wi hiyoyuthaydan.

Liyan u leşono Suryoyo dkıtyo u cılım, u teknik wi sefroyutho d’Bethnahrin hawile dawro rabo ba cbode-athare dımqadamle li noşutho. İ diloyto wi frişutho dkımbayno kul camo u leşono emhoyaydeyo. Hol dlıtoyım u leşono emhoyo, latyo’ste masyo-mümkün dtoyım camo. Elo u camaydan me dore yarixe kımdawım dcoyış tehriwe bu leşono emhoyo u bkulle a timoyotho maktabzabnoye u marduthoyayde. Kul ha menayna dlıkodıc dmıjğıl u leşonayde u dlaqi bu fuşoro-asimile kowe hkimoyo dhowe nuxroyo lu athrayde u emhoyo, la şerşe maktabzabnoyayde, li hdoyutho umthoytayde u li idacthayde. Me fosıd du fuşorano ba milyone ma bnaynoşaydan lıkfıhmi cal hdode. Mi celtho di qticutho u du lo cenyonano-diyalogano u haylo wa mkone du camaydan kxıdmi lhayle frişe. Xdu athro emhoyaydan u camaydan’ste fliğ u mfarfıs. Bu sıbyonayde cal dlawi morıd dhaylo dımdabronutho, ba şbile frişe du yulfono du tefşiro u di nuxroyutho’ste, kul yawmo ışmo hreto krohıq mi hiyoyuthayde. Bkul kenşo dıbritho a yalde-jilat hathe dkımmathli i ithuthutho da camaththe, elo a yalde hathaydan cal dlo mıdde yulfono bu leşono emhoyaththe, kmahwiyo i ithutho du camaydan dkıtyo bgawıd qento.

Xıd Mawtbo Umthoyo d’Bethnahrin u ağuno di hirutho umthoyto dkobina mqabıl di mezaltathe mıqqa dıkmişawşıt, ba falqe kulle du kenşo ktore dhoyın a reğşe wi idactho du nfoqo du moro lu leşono emhoyo. Kul farsufo du camaydan dmatinale bu darbo du tboco froso u da şutose du yulfono kşomıc, kyolıf u leşono emhoyayde u kmoyıd a mşalonwotho dıklozım laşan dnofaqle moro. Elo bi idactho di şroluthona’ste dlatyo masyo-mümkün u leşono emhoyaydan dkibe dmitacış u dmitaqwe bılhude bu mamlo yawmoyo dıkmitıjğıl mu gabo-taraf dı knuşyotho ciqe. Mawxa xıd ağuno kobina yuqro la madraşyotho, la akademiye, la cbode di sefroyutho du leşono emhoyo u la haqle du tboco froso. U yulfono du leşono emhoyo bi Mdabronutho Yothoyto du Garbiyo-Madenho d’Suriya aftho rabtho u mkono umthoyo’yo, laşan di ithutho du camaydan u da nacimaydan. Calathe bi mşawşıtonutho da madraşyotho du yulfono du leşono Suryoyo, gıdyılfina u maktabzabnaydan wi marduthaydan bu leşonaydan u emhoyo u gıdxılqina ğalabe cbode. Bu nişano kıtla olsoyutho rabtho u camaydan dnofıq moro lu leşono emhoyo lu şbilo du yulfono.

Bu asasano kımcaydina u yawmo şatonoyo d’21 Şbot du leşono emhoyo dmaqbıl bi şato da 1999 mu gabo d’Emwotho Mhaydotho, u bi ohnuthathe kmaczımina a malfone du leşono emhoyo du camaydan kulle laşan dımşawşıti u leşono Suryoyo dhowın qufoyo-seferber.

• Nihe u Cedo du Leşono Emhoyo 21 Şbot.
• Nihe u Ağuno di Mşawşıtonutho du Leşono Suryoyo.
• Nihe lu Leşonaydan u Emhoyo dkıtyo i Hiyoyutho di Hdoyuthaydan.

Mawtbo Umthoyo d’Bethnahrin
Sictho Rişonutho
20.02.2023

——— Huthomo Buyono Mawtbo Umthoyo d’Bethnahrin ———