25/01/2023

Hayna’ne a leşone catiqe d’britho? Beyn da leşone rişoye kito u leşono Oromoyo

Hayna’ne a leşone catiqe d’britho? B’mimartho dfriso b’dafo Amerikoyto griş u zuhoro cala leşone qamoye dxliqi b’britho. Beyn da leşone rişoye dıkmibahıs aclaye bi mimarthathe, kito u leşono Oromoyo.

Ba zabne qamoye di noşutho, a esore beyn da bnaynoşo misomi bu zawco-bi harake du guşmo uda idotho ubu şıkıl da qole dmıstacmalwo. Bıgawe du zabno mşahlıf u zawco da idotho udu qolo u xliqi a leşone. Elo u maşıqlo du şuşoto da mele hedi hedi hawi, u heş latyo mo ba mo idico aydarbo xliqo i meltho.

Camathe’ste layto mkono dmidıc mo ba mo, hayna leşono catıqtır mu hreno’yo. Calathe bi mimarthathe dfriso, kle cala leşone dnafiqi i naqla qamayto bi kthawto. Hın ma leşone catiqe qamoye di noşutho, hanine lfuth i mimarthathe.

U leşono da Tamil dkıtyo hedor 2.300 eşne catiqo-balki latyo u catiqo dkulle, elo kmitıçğıl ruşmoyith b’athrawotho frişe dbritho; beynothaye Sri Lanka, Singapore ubı 2 marcıyotho rabe du Hınd-awkith, hol 70 milyone kmıjğoli u leşonano b’britho. U leşonano’ste, kıtle hdo mi sefroyutho qamayto b’britho

U leşono Oromoyo dıkdocır l’meqım 3 alfo eşne kmifaşıq ha ma leşone catiqe dbritho u leşono idico’we dmitıstacmalwo b’haqle frişe. İ kthawto du leşono Oromoyo’ste u şerşo du şuşoto du leşono Cubroyo u Caraboyo’yo. Ğalabe ma lecze du Oromoyo’ste kıfayşi hol adyawma u kmifaşıq’ste xıd ha ma leşone casqe du yulfono u belhude mınyono nacimo dıbnaynoşo kmıjğolile.

Bi mimarthathe kle’ste calu leşono d’Sanskrit dkıtyo 4 alfo eşne u dıkmitıstacmıl bu Hinduism, Buddhism u Jainism. U Mısroyo wa hieroglyf dkıtne 4.700 eşne catiqe u Şumiroyo dkıtyo 5 alfo eşne catiqo u dbıthır mid ma Akkadoye elo u leşono Şumiroyo heş mitıstacmalwo ba dukotho tawdithoye, bu yulfono uğer