04/05/2021

Mısır zwınle 30 tayısyotho du qrobo me Fransa

Fransa u Mısır mdelın qyomo folhoyo. İ wazirutho du sutoro d’Mısır mawdacla, dıgzawni 30 tayosyotho du qrobo d’Rafael me Fransa.

 U timo du qyomo da tayosyothaniste kmote l’4.5 milyare dolare. Elo u tukoso da zedqe noşoye, krıhle u qyomano beyn d’Mısır u Fransa.

Lfuth i maqırhonutho dhuwla adyawma i wazirutho du sutoro d’Mısır makadla, dımdela qyomo cam Fransa leşan u zwono d’tayosyotho du qrobo. Bu qyomano kıcobır 30 tayosyotho d’Rafale dıkmote u timathe l’3.75 milyare euro. A zuzani gıdmitahwn l’Fransa xıd dayno l’zabno d’10 eşne.

U qyomano mde beyn di taşdarto Mısroyto uda mşale Franşoye ubıgawe’ste kito zwono d’soruhe uğer lojistik folhoyo udu elektronik dkıtyo b’timo d’200 milyone euro. Fransa u athro rişoyo’yo dıkmzabanwole zayne l’Mısır beyn da 2013-2017 Mısır bu zabnanwo zwınwola 24 tayosyotho me Fransa.

Mcal fothe di xalyutho folitiqoyto dkito b’Libya uda qetre dkito bu qlimo du Madınho Mescoyo ubu ağono dkobo Mısır mqabıl da marhıbone, maqwela Mısır a esorayda hem bu haqlo du momuno u hemste folhoyo cam Fransa. Elo calu qyomano u haroyo’ste, u tukoso Emwothoyo da zedqe noşoye mahwele hfuxyo.

Lfuth Human Rights Watch, u qyomano belhude zıttır kımşaçıc Mısır-bi rişonutho du rişqutno Abdul Fattah al Sisi, a rdufyayda cala zedqe noşoye bu athro. Bebzabno u tukoso sımle’ste Fransa sturyo cal dımzabanle heş tayosyotho l’Mısır. U rişqutno Emmanuel Macron mawdacwole bu yarho d’Konun u qamoyo dşafıcina, dlatwole niye dımzabın zayne l’Mısır calu dyoşayda dcala zedqe noşoye.

Check Also

U şutoso d’Olaf Taw frısle buyono lu ray gawonoyo du camaydan

U şutoso d’Olaf Taw bu buyono dfrısle adyawma lu ray gawonoyo du camaydan, mawdacle dhın m…