24/11/2023

MŞAWHIRO İ ŞALYUTHZAYNO BEYN İSROYEL HAMAS

Bu taro da şuşote haroye dhawın, mabuco Fleştoyo mawdacle du şewhoro du qyomo di şalyuthzayno b’Ğazza udu şuhlofo da yasire dcam İsroyel, kıtle esore cam detaye haroye bi sbutho da ışmone da yasire İsarloye wu şıkıl du teslimathe l’Tel Aviv. Lfuth u mabuco, Qatar ubi sdirutho d’Mısır u Amerika klozım adyawma dımbayniwo u cedono du tefito di şalyuthzayno la haye.

 

Elo athmıl masılmi a lohiyotho da ışmone da yasire l’İsroyel ul’Hamas bu darbo da athrawotho dıksaymi mescoyutho. U mabuco mathkarle d’Hamas gıdmarfe 10 yasire dkıtne neşe u nacime laltah ma 19 eşne. Ubebzabno İsroyel gıdmarfiyo 30 yasire b’zabno d’4 yawme, b’şart dmitakle u qrobo ba fenyotho d’Ğazza kulle, u balhude gıdmitahwe aftho la tayosyotho İsarloye dfayri calu garbiyo d’Ğazza.

 

Camgabıdathe, u mabuco Fleştoyo mathkarle dkıtwo bu qyomo renyo dmitasılmi a yasire lu Slibo Semoqo, u bıthır dmınqoli l’Mısır leşan dmitasılmi l’İsroyel. Bıthır mathe mqadım renyo hreno dmisım socurutho la yasire me osye du Slibo Semoqo leşan dmisım duyoqo u hulmonathe, ubebzabno dmitayıb socurutho hreto la yasire mdinoye dgıfayşi cam Hamas leşan dmi’akdo i mşaynuthathe.

 

Ubu huthomo di maqırhonuthayde, u mabuco Fleştoyo mırle; An athrawotho mescoye Qatar, Mısır u Amerika gıdsaymi u duyoqo du qyomo wa dyoşe dgıdhowın, u gıdsaymi’ste u garanti dmitafito i şalyuthzayno la haye wa droşe dbıthır. İ maqırhonuthathe dkım’akdo a mawdcınwotho dhulın a mşale İsarloye u Amerikoye cala celotho du şewhoro du qyomo, elo i sictho İsarloyto mawdacla d’Hamas fsıqle bi rfıfto haroyto dmisım şuhlofo bu qyomo dcam İsroyel, u mawxa mşawhır. Bebzabno, u rişono du Mossad mırle; Hamas mawdaclele dkobıc dsoyım şuhlofe bu qyomo, wi şultonutho d’Dawha kımcaqbo i sbuthathe.