21/01/2023

Turkiya maklela i socurutho du waziro du sutoro du Swed

U waziro du sutoro du Swed qayıthwole zminutho mu bar’amnayde u Turkoyo dsoyım socurutho l’Ankara bi şabtho dşafıcina. Elo Turkiya ucdo maklela i socuruthathe du waziro Swedoyo. Bebzabno mawdıc, dımtayıb tagliyotho u hfitwotho frişe qum di rişizgadutho d’Turkiya dkıtyo bi arişkoyto du Swed. Beyn da hfitwothani dsimi, u yaminoyo qaşyo Rasmus Paludan mawqadle’ste qurcan da Maşılmone.

U waziro du sutoro du Swed Pål Jonson lıkmitahwele aftho dızze l’Turkiya bi şabtho dıbqamuthayna-walaw qayıthwole zminutho mu bar’amnayde Hulusi Akar. İ ytawtathe, gıdhuwyo’wa i qamayto beyn da 2 wazire bıthır mu kriz diplomatiqoyo dhawi beyn da 2 athrawotho cali kalo du rişqutno Erdoğan, mcalqowa bi arişkoyto du Swed wu Turkiya dmaklewola i socurutho du rişono du parlamento du Swed l’Ankara.

Bu mamlo dsımle Hulusi Akar l’AFP mırle; Ucdo law fayış ulsoyutho u mıcne li socurutho dgısamwo u waziro du sutoro du Swed 27 bu yarhano. Ahna maklelan i socuruthayde. Lfuth u ajans da tebe, u fusqonano kibe dhowe netiçe, du zedqo dqayıthle u yaminoyo qaşyo Rasmus Paludan mu polis Swedoyo dmawqıd qurcan qum di rişizgadutho d’Turkiya.

Calu tewqido du qurcan’ste, qrela athmıl i wazirutho di baroyutho d’Turkiya lu rişizgado du Swed leşan i ytawto u krıhla u plan du tewqido du qurcan u tlıbla du polis dgorış u zedqo da mtagliyonani dkıtne provokativ. İ şultonutho du Swed heş lo huwla fuşoqo bi sbuthathe elo u waziro di baroyutho m’akadle calu zedqo dkıtle u camo dsoyım protesto.

Calathe’ste a Turkoye sanode d’Erdoğan qayıthlın zedqo dsaymi taglitho qum di rişizgadutho Turkoyto. Ubı duktho hreto di arişkoyto’ste, gıdmtaybi a Kurdoye taglitho mqabıl d’Turkiya. Bu dumyano, sim adyawma şişaltho d’tagliyotho b’Stockholm dkıtte asirutho ba droşe dbeyn Turkiya u Swed wi muraçaca dlu NATO.