21/05/2021

U Huyodo d’Urifi gıdfotıh a thumayde a socure dmıdlın u vaksin mqabıl di Corona

U Huyodo d’Urifi, gıdfotıh a thumayde la socure dmıdlın u vaksin mqabıl du virus di Corona.

Anathrawotho hadome du Huyodo, matın l’awyutho dfuthi naqla hreto a thumathe lu mazlo u mathyo du camo dqayıthle a mahte di Corona.

Bu knuşyo dsim athmıl bu bınyono du Huyodo d’Urifi dkıtyo b’Bruksel, an athrawotho hadome du Huyodo mıttafqi dfuthi a tarce da thumathe la bnaynoşo dmıdlın bşıkıl kamiloyith u vaksin mqabıl du virus di Corona. İ afthathe, kışufco’ste la farsufe dkubci dnufqi lu bıtlono du qayto.

Bu knuşyano a mşale da 27 athrawotho hadome du Huyodo, matın l’awyuthoste d’maclın u thumo du mınyono da kayiwe dkito b’athro-meqım dmitahıt u bi lohitho xıd athro dlatyo m’amno. Bu şıkılano, kmıftıh’ste mkono qum da bnaymothoye dğer athrawotho dsaymi socurutho l’Urifi.

U fusqono haroyo bi sbuthathe, gıdmimıd yawme d’Cruto dıbqamuthayna. Ucdo bi qamayto, a socurwotho da turist mnice’ne lan athrawotho du Huyodo-jğer man athrawotho dkıtte mınyono noquso d’kayiwe bi Corona. A şırak d’Urifi gıdfuthi me hatho bıthır mıd maxifi a tedbire wa hotel, a dukotho du ştoyo wa resturange kıtucni ğamo calu mınyono da socure dkibe dhowe mhaddıdo.

Bi lohitho yarıqto dan athrawotho dkibın a comurathe dsaymi socurutho kito 7 athrawotho; Australia, İsroyel, Zealanda i hathto, Rwanda, Singapore, Qore i Taymnoyto, Thailand u Sin-en i şultonutho d’Bejing dmaqbılo a şartat. An athrawotho hadome d’Urifi matın’ste l’awyutho, dmarkıwi mekanizma d’kordinasyon leşan dmitakle farsufe dkibe dhowelın şıkıl hatho di Corona.