16/12/2020

U Yawnan u Fransa gıdmodın qyomo du zwono da tayısyotho

U Yawnan u Fransa, gıdmodın ba kımo yawme dıbqamuthayna qyomo leşan dı qudro i şultonutho d’Athena d’zawno 18 tayosyotho du qrobo d’Rafael me Fransa.

 İ mawdconuthathe hiwo mu rişwazire du Yawnan Kyriakos Mitsotakis bu zabno du mamlo dsımle bu parlamento du athro cali butja hathto da 2021. A tayosyothaniste kmıntır bi şato dıbqamuthayna dmişadri lu Yawnan.

U rişwazire du Yawnan Kyriakos Mitsotakis sımle athmıl mamlo bu parlamento du athro cali butja hathto di şato da 2021 wu plan dkıte, dmaqwın u dımşawşıti u gayso wa hayle di mşaynutho du athro bu haqlo da tayosyotho du qrobo, helikoptere, sfinotho du qrobo, sfinotho tahte da maye u zayne yaqure.

Camaniste gıdmitazıd u gayso me 15 alfo folhe hrene ba 5 eşne dıbqamuthayna.

U şuşotano du gayso gıdmisım bu maşıqlano, dkito mwatyutho rabtho camu athro şbobo d’Turkiya bi sbutho du enerji bu madınho du yamo Mescoyo. Bu taro du şuşotano du gayso, u rişwazire mawdacle, dgımodın qyomo cam Fransa leşan u zwono d’18 tayosyotho du qrobo d’Rafale.

U rişwazire Yawnoyo mırle; Uqyomano gıdmımde cal qariwo cam Fransa harke b’Athena. Ba kımo yawme dıbqamuthayna, gıdmımde uqyomo cam Fransa leşan uzwono d’18 tayosyotho d’Rafale. Wa tayosyothaniste gıdmotın lu Yawnan bıgawe di şato dothe. İ butjathe du sutoro du Yawnan, kmıntır adşato dmıtyo l’5.5 milyare euro.