14/06/2021

USUP mtayable hfitutho catırto u ruşmoyto bi cohnutho du Sayfo

İsdirutho d’Zahle du gabo du Huyodo Suryoyo Tibeloyo d’USUP, mtayabla hfitutho catırto u ruşmoyto bi cohnutho dşafıc 106 ışne calu qtolğenso mariro du Sayfo da na’1915.

Li hfituthathe, mıştawtafle wazire, qoyume, rişone citonoye u mşale d’gabe u şutose Suryoye u Armınoye.

Bu duxrono da 106 du qtolğenso du Sayfo dsımwola i mamlaxtho da Cuthmanoye bhaq du camo Suryoyo u Armınoyo, ub’haq da Suryoye Marunoye du Turo d’Lebnon wa Mşihoye du madınho gawonoyith, i sdirutho d’Zahle du gabo du Huyodo Suryoyo Tibeloyo d’USUP mtayabla hfitutho catırto u ruşmoyto dıkmıhşowo halıqto mi şişaltho da hfitwotho dıksamlın u gabo kul şato, udkımşarın mu siqumo d’24 bu yarho d’Nison dkıtyo u yawmo qamoyo du qtolğenso, ud’kımdawmi hulu siqumo d’15 bu yarho d’Hzirın dkıtwe u yawmo qaşyo dkulle dıhzewolın a’Suryoye.

Li hfituthathe mıştawtafle u notarrozo gawonoyo du gabo d’USUP Mişel Mallo, u hadomo du koalisyon dıkqore ruhe i “Qutnutho Qwitho” qoyumo Sizar Almacluf, u waziro u qoyumo catiqo Eli Maroni, u rişono di marcitho d’Zahle da Suryoye Malkoye Qatholiqoye hasyo Cisam Darwiş, u mşatsono du Huyodo Suryoyo Marunoyo Amin İskandar, u menyono celoyo d’kohne u rişone d’marciyotho mşahılfe, u mşale d’gabe u tukose folitiqoye u mşale hrene d’şutose u knuşyotho Armınoye u Suryoye cam menyono d’nahire u kunoşo ma n’abne du camaydan d’Zahle.

Bu şuroyo di hfitutho nqişo i sogitho athronoyto d’Lebnon, u sim mamlo du futoho mi gelyunoroyto Nansi Betkın, ubıthır mathe mqadım zmirotho ba leşone Suryoyo u Armınoyo bu qolo d’şamışto Krestin Zayno, cam musiqi mahişono dımqadım mıhdo gudo Armınoyto.

Ba mamle dsimi mu gabo d’USUP, mu Huyodo Suryoyo Marunoyo umu gabo da n’Armınoyo da Taşnaq, mawdıc d’ha Sayfo dımşalatwo ma turone d’Ararat hula turone d’Bethnahrin wu turo d’Lebnon, bnişo dmıçboriwo a’came di duktho kulle dmaqıbliwo hdo hiyoyutho umthoyto u hdo tawditho Maşılmonitho.

A’malole mawdaclın ste dgımdawmi u ağuno hul dmıctarfo Turkiya bu qtolğenso du Sayfo ud’obo tezminat la came Mşihoye dhawınwo debho, bnişo dlımisım tekrar hawxa qtolğenso dkıtyo u qtolğenso cjiqo dkulle dhawi bu makthabzabno di noşutho.